Negotin: Trulež ploda u zasadima jabuke

Na području delovanja Regionalnog centra Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja Negotin, vizuelnim pregledom zasada jabuke, registrovano je prisustvo plodova sa simptomima truleži ploda jabučastog voća – Monilia fructigena. Simptomi su registrovani u voćnjacima gde nije primenjena adekvatna hemijska zaštita i agrotehnika.

Plodovi voćaka mogu biti zaraženi od zametanja do berbe, a kasnije i u skladištu. Na obolelim plodovima javljaju se svetlo smeđe pege koje se brzo proširuju, a tkivo u okviru pega truli. Zatim čitav plod počinje da truli, smežurava se, suši i mumificira. Tako mumificirani plodovi ostaju u krošnji ili opadnu na zemlju i u njima gljiva prezimljava. Narednog proleća ili leta, pri povoljnoj vlažnosti, na površini ovih plodova formiraju se konidije koje vrše infekciju. Zaraza plodova se najčešće stvara na mestima oštećenja koja su nastala delovanjem insekata, grada i drugih mehaničkih oštećenja.

U cilju suzbijanja ovog patogena preventivne mere kontrole su:
-sakupljanje i uništavanje inficiranih plodova,
-suzbijanje insekata u cilju sprečavanja oštećenja plodova,
-odstranjivanje i spaljivanje suvih grana,
-adekvatna rezidba u cilju bolje provetrenosti krune.

Takođe, u cilju smanjenja infektivnog potencijala ovog patogena u narednoj vegetaciji, preporučuju se i hemijske mere zaštite nekim od registrovanih preparata na bazi bakra, kada opadne minimum 70 odsto lišća, kao i nakon rezidbe. U toku vegetacije, u cilju sprečavanja pojave truleži u skladištima, u fazama sazrevanja plodova, preporučuje se sprovođenje mera zaštite nekim od registrovanih fungicida za tu namenu.

Ostavite komentar