Novi Sad dobija botaničku baštu, traži se projektant

  Gradska uprava za zaštitu životne sredine Novog Sada raspisala je tender za projektovanje kompleksa botaničke bašte u Petrovaradinu. Botanička bašta nalaziće se na površini od 4,2 ha, a lokacija budućeg kompleksa je uz severoistočni obod zone objekata odbrane Hornverka.
Kompoziciono rešenje projekta botaničke bašte mora biti u vidu manjih i većih oblikovanih celina, kao specifična parkovska površina sa višefunkcionalnom namenom, jer će imati i naučno-istraživačku i obrazovnu i dekorativnu funkciju.
U budućem kompleksu tako će se nalaziti Centar za posetioce, izložbeni i ekonomsko- proizvodni (naučni) deo. Zona centra za posetioce obuhvatiće prodajni prostor, kancelarije, multimedijalnu salu, biblioteku, prostorije za herbarijum, čitaonicu za stručne skupove, manji zatvoreni muzej i sl.
Izložbeni deo imaće kolekciju šiblja, drveća, jednogodišnjih i višegodišnjih zeljastih biljaka, jezero sa akvatičnim i semiakvatičnim biljnim vrstama, staklenu baštu sa tropskim vrstama, alpinetume, japanski vrt, platoe za odmor sa fontanama, skulpturama, pergolom i klupama. Ekonomsko-proizvodni deo sadržaće laboratorijske prostorije, eksperimentalno naučno-istraživačko polje, manji proizvodni pogon za održavanje bašte i razvoj novointrodukovanih taksona, prodaju sadnica posetiocima, tople i hladne leje, manipulativne prostore i manju staklenu baštu.
Sve površine u izložbenom i ekonomsko-proizvodnom delu treba da su snadbevene adekvatnim sistemom za zalivanje, a svi objekti i celine treba da budu praćene obaveštajnim tablama kao i mogućnošću elektronskog vodiča putem QR code sistema. Obavezno je prilagođavanje bašte osobama sa invaliditetom i roditeljima sa decom, u skladu sa važećim propisima. Za funkcionisanje botaničke bašte potrebno je predvideti mrežu staza kao i platoa za okupljanje i zadržavanje. Takođe, u cilju povezivanja objekata i sadržaja i omogućavanja natkrivene komunikacije između njih, moguće je formirati, stoji u projektnom zadatku. Dodaje se da urbanističko rešenje kompleksa botaničke bašte treba kontekstualno povezati sa postojećim zelenim površinama u okruženju (Molinarijevim parkom, zelenim površinama oko Petrovaradinske tvrđave…).
Obavezno je i predvideti mogućnost fazne realizacije kompleksa. Prva faza treba da obuhvati sve sadržaje botaničke bašte neophodne za njeno efikasno funkcionisanje, a druga faza delove prostora u krajnjem zapadnom i istočnom delu prostora na kojima su nelegalno izvedeni porodični stambeni objekti.
U okviru javne nabavke projektant treba da izvrši geodetske i geotehničke istražne radove, a zatim da izradi urbanistički projekat i projektno-tehničku dokumentaciju za izgradnju. Posao projektovanja botaničke bašte procenjen je na 25 miliona dinara.
Tender je otvoren do 15. novembra.
Izvor: eKapija Foto: Pixabay

Ostavite komentar