O izdavanju državnih njiva investitorima odlučuju Nedimović, Mali i Anđelka Atanasković

 

Komisija za davanje saglasnosti na investicioni plan uz predlog mera za realizaciju zakupa u postupku za ostvarivanje prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta ubuduće će raditi u sastavu ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović, ministar finansija Siniša Mali, te ministarka privrede Anđelka Atanasković.

Članovi komisije biće još i posebni savetnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Milić, kao i pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Nenad Кatanić, prenosi Nova ekonomija.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneo je rešenje o obrazovanju Кomisije za davanje saglasnosti na investicioni plan uz predlog mera za realizaciju zakupa u postupku za ostvarivanje prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta, objavljeno je u Službenom glasniku.

Predsednik komisije biće ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, a sekretar Marko Majstorović ispred Ministarstva poljoprivrede, piše u rešenju.

U rešenju piše da se za  Autonomnu pokrajinu Vojvodina, na čijoj teritoriji se nalazi zemljište obuhvaćeno zahtevom, u komisiju određuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Čedomir Božić.

Rešenjem koje je objavljeno u Službenom glasniku stavljeno je van snage Rešenje o obrazovanju Komisije iz 2019. godine.

 

ČITAJTE I: O zabrani izvoza se priča, a šta je sa uvozom?

 

Dakle, u komisiji zaduženoj za izdavanje državnog poljoprivrednog zemljišta u dugoročni zakup po osnovu investicionog plana, ostaju stari članovi – Branislav Nedimović, Dragan Milić i Nenad Katanić. Ranije su u njenom sastavu bili Dušan Vujović koji je u vladi vodio resor finansija i tadašnji ministar privrede Goran Knežević.

Podsetimo, pravo prvenstva zakupa zemljišta uvedeno je Zakonom o poljoprivrednom zemljištu s kraja 2015 godine. Tim zakonom omogućeno je pravnim licima koja imaju „investicioni plan“ da bez licitacija uzmu u zakup na 30 godina poljoprivredno zemljište u državnoj svojini. Ove izmene zakona nisu naišle na odobravanje poljoprivrednika i stručne javnosti jer se smatralo da se one donose kako bi se stvorili uslovi za davanje oranica strancima, poput dugo najavljivanog nemačkog Tenisa.

Prema zakonu, komisija za davanje saglasnosti na zakup poljoprivrednog zemljišta ima diskreciono pravo da odluči koji investitor će dobiti pravo zakupa, dok lokalna samouprava daje saglasnost na odluku komisije.

Podsetimo, zbog neispunjenja obaveza predviđenih investicionim planom, koji je sastavni deo dokumentacije o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta na 30 godina, do prošle godine, prema podacima do kojih je Agrosmart došao, raskinuti su ugovori sa najmanje pet investitora. Među firmama kojima je država izdala njive po cenama nižim od tržišnih bili su i gubitaši.

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu
Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 
 
 

Prema informacijama Agrosmarta, na osnovu revizorskih izveštaja, Ministarstvo poljoprivrede raskinulo je ugovore sa preduzećem Agronovakov doo iz Žablja, Vinarijom Levač iz Rekovca, te firmama Jakuma doo, Andeks doo (Andex doo) i Jajlafiliz doo (Yayafiliz doo).

Piše: S. G.

Izvor: Agrosmart

Ostavite komentar