Obustaviti isplatu oko 400 miliona dinara podsticaja zbog nepravilnosti

Sektor poljoprivredne inspekcije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavio je godišnji izveštaj o radu sa pokazateljima delotvornosti inspekcijskog nadzora za 2020. godinu.

U ovom izveštaju navodi se da i pored nedovoljnog broja zaposlenih u Sektoru – ima ih ukupno 101, u izveštajnom periodu uspešno obavljeni svi poslove na celoj teritoriji RS, iako inspektori nisu zastupljeni u svim upravnim okruzima u potrebnom broju, odnosno u pojedinim upravnim okruzima ih nema. Taj problem je rešavan upućivanjem inspektora iz sedišta Sektora ili susednih upravnih okruga.

Tokom prošle godine izvršeno je ukupno 10.622 kontrola tokom kojih je uzeto 154 uzorka raznih proizvoda.

Pravosudnim organima je podneto ukupno 253 zahteva odnosno prijava, i to: 108 krivičnih prijava, 21 prijava za privredni prestup i 124 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.

Doneto je ukupno 768 rešenja po zahtevima privrednih subjekata za utvrđivanje ispunjenosti minimalno tehničkih uslova za obavljanje delatnosti; uslova za obavljanje proizvodnje, prometa i javnih skladišta; proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića; otklanjanju nedostataka, zabranama i sl.

Upravi za agrarna plaćanja, Beograd, odnosno Upravi za trezor, Beograd podneto je ukupno 27 inicijativa za stavljanje poljoprivrednih gazdinstava u pasivni status.

U Budžet Republike Srbije u periodu januar – novembar 2019. godine uplaćeno je ukupno 232.112.392,00 dinara za promenu namene poljoprivrednog zemljišta.

Na osnovu konstatovanih nepravilnosti kod korisnika podsticajnih sredstava, očekuje se da Uprava za agrarna plaćanja na osnovu zapisnika inspektora obustavi isplatu 383.534.861,00 dinara za ovaj period.

Ostavite komentar