U četvrtom kvartalu 2020. zabeležene više cene u odnosu na isti period 2019. godine

Republički zavod za statistiku objavio je indekse cena reprodukcionog materijala, sredstava rada i usluga u poljoprivredi za četvrti kvartal 2020.godine.

Cene reprodukcionog materijala, sredstava rada i usluga u poljoprivredi u IV kvartalu 2020. godine, u odnosu na isti kvartal 2019. godine, povećane su za 5,6%, objavio je RZS.

Posmatrano po grupama proizvoda u IV kvartalu 2020. godine, u odnosu na isti kvartal 2019. godine, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama: Hrana za životinje (16,2%) i Seme (13,9%).

Cene reprodukcionog materijala, sredstava rada i usluga u poljoprivredi u IV kvartalu 2020. godine, u odnosu na III kvartal 2020. godine, u proseku su povećane za 1,1%.

Posmatrano po grupama proizvoda u IV kvartalu 2020. godine, u odnosu na prethodni kvartal, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama: Mineralna đubriva (3,7%) i Seme (6,3%).

Ostavite komentar