Oprez zbog pamukove sovice

 

U proteklih nedelju dana, na feromonskim klopkama i svetlosnim lovnim lampama beleže se ulovi odraslih jedinki pamukove sovice. Iako su ulovi za sada niski, vizuelnim pregledom useva se registruje prisustvo jaja ove štetočine, što je tipično za ponašanje migratornih leptira i dobrih letača, kakva je upravo ova štetočina.

U zavisnosti od lokaliteta, registruje se i do 50% biljaka sa položenim jajima pamukove sovice. Imajući u vidu trend visokih temperatura vazduha, očekuje se povećanje njene brojnosti i štetnosti u narednom periodu.

U ovom momentu najugroženiji su usevi paprike, paradajza, kukuruza šećerca, suncokreta, boranije, kupusa, duvana, pasulja i dr., koji su u različitim fazama intenzivnog porasta, cvetanja i plodonošenja i kao takvi najprivlačniji su za ženke pamukove sovice da polože jaja.

Poseban rizik od šteta postoji u navodnjavanim usevima, jer je za optimalan razvoj prvih larvenih stupnjeva potrebna visoka relativna vlažnost vazduha.

Preporučuje se proizvođačima pomenutih ugroženih useva pregled na prisustvo jaja pamukove sovice. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo, potrebno je primeniti mere zaštite na početku piljenja larvi, kako bi se sprečila oštećenja kako vegetativnih tako i generativnih organa biljaka. Prema prognoziranim, visokim temperaturama, intenzivno piljenje larvi se očekuje za svega nekoliko dana. Preporuka je primena nekog od registrovanih insekticida, ovicidno-larvicidnog delovanja.

Izvor: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

Ostavite komentar