Otvoren IPARD poziv za ruralni turizam vredan 15 miliona evra

 

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede na konferenciji „IPARD III program- šta tu ima za mene“ na Sajmu poljoprivrede u Novom Sadu saopštili su da je raspisan drugi javni poziv iz IPARD mere 7, za investicije u ruralnom turizmu. U okviru ovog javnog poziva poljoprivrednicima, malim preduzećima i preduzetnicima koji se bave seoskim turizmom na raspolaganju će biti 15 miliona evra.

Javni poziv trajaće od 22. septembra do 17. decembra 2021. godine.

Na ovom javnom pozivu mogu da učestvuju fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, preduzetnici, mikro i mala preduzeća koja se već bave turizmom ili nameravaju da se bave tom delatnošću. Podrška koju mogu dobiti iz IPARD fonda je od 20.000 do 300.000 evra. Do sada je najmanji iznos povraćaja bio 5.000 evra, a sada je 20.000. Intezitet podrške je do 65 odsto.

Kao i za svaki IPARD javni poziv, odnosno projekat, neophodno je valjano i blagovremeno planiranje, pogotovo ako se zna da je ovde reč uglavnom o izgradnji ili rekonstrukciji objekata za smeštaj turista što iziskuje dozvole za gradnju, odnosno rekonstrukciju.

Zahtev za odobravanje projekta čine obrazac zahteva i prateća dokumentacija: poslovni plan, popis pokretne i nepokretne imovine, ponuda za svaku pojedinačnu investiciju (ako vrednost robe, radova ili usluga prelazi 10.000 evra, potrebne su tri uporedive ponude), uverenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda, izvod iz APR-a (za preduzetnike i privredna društva), građevinska dozvola, projekat za izvođenje radova…

Uverenja i potvrde koji se dostavljaju ne mogu biti stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva za odobravanje projekta. Sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev moraju da glase na podnosioca zahteva, prilažu se u originalu ili overenoj kopiji, a dokumenta na stranom jeziku moraju biti prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.

Uprava za agrarna plaćanja (UAP) bez razmatranja odbacuje svaki zahtev za odobravanje projekta koji je podnelo lice koje ne može da se kvalifikuje kao korisnik IPARD podsticaja u okviru Mere 7, kao i svaki preuranjeni ili neblagovremeni zahtev, kao i svaki naredni zahtev istog podnosioca po istom pozivu. UAP po službenoj dužnosti od nadležnih organa pribavlja podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak. U cilju izbegavanja nepredviđenih situacija, npr. izmirenja svih poreskih dugovanja, pa i minimalnih, preporuka je da određenu dokumentaciju podnosilac zahteva pribavi samostalno.

Ostavite komentar