Pančevo: Krvava vaš u zasadu jabuke

 

Na području delovanja RC Pančevo, vizuelnim pregledom u pojedinim zasadima jabuke registrovano je prisustvo kolonija krvave vaši  u vidu bele, guste, vunaste prevlake na mladim izbojcima, korenovom vratu i rezovima grana.

Pri pritisku na vaši dolazi do curenja sluzi crvene boje po kojoj je štetočina i dobila naziv. Krvava vaš prezimljava u stadijumu larve u pukotinama stabla ili oko korenovog vrata. U rano proleće, sa početkom kretanja sokova, vaš prelazi na grane i grančice, počinje da se hrani i razvija (beskrilne jedinke). Tokom godine može da razvije 10-15 generacija. Pred kraj leta javljaju se krilate forme koje preletanjem napad prenose na okolna stabla.

Na mestima ishrane krvave vaši povređeno tkivo počinje da buja i stvara izrasline slične raku. Slabiji napad dovodi do zaostajanja u porastu, dok pri jačem napadu dolazi do sušenja voćaka. Njeno prisustvo naročito je štetno u mladim zasadima i rasadnicima.

Suzbijanje:

Preventivne mere:

– Izbor podloge za kalemljenje jabuke

– Kontrolisana rezidba bez velikih rezova grana

Hemijske mere :

 – Hemijsko suzbijanje se vrši više puta tokom godine. Zimskim prskanjem se redukuje broj populacije.  U proleće se prati izlazak larvi iz zone korena i pojava kolonija na izbojcima pa se tretiranje vrši nekim od registrovanih insekticida usmeravanjem dizni u  zone prizemnog dela stabla, tako da se natopi i zemlja pored stabla.

Ova štetočina se jako teško suzbija pa je potrebno redovno kontrolisanje zasada i blagovremeno reagovanje, pa će RC Pančevo nastaviti sa monitoringom i dalje obaveštavati o prisustvu krvave vaši u zasadima i potrebi sprovođenja mera zaštite.

Izvor: PSS Pančevo

Ostavite komentar