PIS: Zaštita kukuruza šećerca, kupusa i paprike

Vizuelnim pregledom useva šećernog kukuruza iz kasnih rokova setve registrovano je prisustvo položenog legla treće generacije kukuruznog vrtača – Ostrinia nubilalis. U zavisnosti od lokacije i faze razvoja biljaka, prisustvo jajašca je primećeno kod dva do 10 odsto biljaka. Takođe, tokom pregleda, na 20 odsto biljaka zabeleženo je prisustvo odloženih jaja pamučne sove – Helicoverpa armigera.

U trenutnim uslovima proizvodnje i prema prognozi za narednih nekoliko dana, početak piljenja larvi očekuje se za vikend.

Stručnjaci Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja proizvođačima preporučuju obilazak parcela i inspekcija useva na prisustvo ovih štetočina. Da bi se sprečilo prodiranje larvi u klipove kukuruza, na početku piljenja larvi preporučuje se upotreba jednog od insekticida:

– Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,3 l / ha (karenca 7 dana) ili

-Avaunt 15 EC (indoksakarb) u količini od 0,25 l / ha (karenca 14 dana) ili

-Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini od 0,1-0,15 l / ha (karenca 14 dana).

Zbog prisustva parazitskih osa iz roda Trichogramma, čija je aktivnost izuzetno visoka u ovom delu vegetacije, pri odabiru preparata prednost treba dati insekticidima na bazi aktivne supstance hloratraniliprol (Coragen 20 SC) koji neće imati štetan uticaj na ove korisne organizme.

Situacija u usevima paprike

Na većini lokaliteta berba paprike je u toku ili se očekuje u narednom periodu. U regionima Vojvodine registrovano je prisustvo jaja kukuruzne bušotine treće generacije na reversu listova paprike, dok je prisustvo jaja pamučne sove na licu listova registrovano u svim regionima.

Preporučuje se da se usevi paprike pregledaju na prisustvo jaja kukuruza i pamučne sove. Samo u slučajevima kada se utvrdi prisustvo štetočina, a berba još nije započela ili je ubran prvi krug i postoji mogućnost da se ispoštuje period čekanja, moguće je primeniti mere hemijske zaštite sa nekim od insekticida sa kratkim čekanjem:

– Potvrditi 095 SG (emamektin benzoat) u količini od 1,5-2 kg / ha (karenca 3 dana) ili

-Avaunt 15 EC (indoksakarb) u količini od 0,17-0,25 l / ha (karenca 1 dan).

Kada se koriste pesticidi, treba se pridržavati uputstava za upotrebu i karence primenjenih preparata.

Zaštita kupusa

Usevi kupusa namenjeni jesenskoj proizvodnji su u fazama od početka formiranja grla do stadija glava dostižući 70 odsto očekivane veličine.

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jaja i gusenica kupusovog moljca –  Plutella kilostella na zadnjoj strani listova. U toku je početak piljenja larvi osme generacije ovog štetočina.

Takođe, ispitivanjem biljaka kupusa, prisustvo gusenica biljne sove – Mamestra oleracea, gusenica kupusove sove – Mamestra brassicae, jaja i gusenica sitnog kupusa –Pieris rapae, kao i odraslih jedinki i jaja muve belog kupusa – Aleirodes proletella.

Proizvođačima se preporučuje da pregledaju useve, a ako se registruje prisustvo sledećih štetočina, primenite mere hemijske zaštite na neke od insekticida:

-Coragen 20 SC (hloantraniliprol) 0,14-0,2 l / ha (karenca od 7 dana) ili

-Mauricijus (tau-fluvalinat) 0,3 l / ha (karenca od 7 dana) ili

-Fastac ME (alfa-cipermetrin) 0,3 l / ha (karenca 10 dana) ili

-Vantek 60 SC (gama-cihalotrin) 60 – 70 ml / ha (karenca 14 dana).

Prilikom primene pesticida, treba se pridržavati uputstava za upotrebu i propisanih karenci. Zbog visokih dnevnih temperatura, primena mera hemijske zaštite preporučuje se uveče.

Ostavite komentar