Plan poziva za 2021. godinu u okviru IPARD II programa

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede najavilo je Plan poziva za 2021. godinu u okviru IPARD II programa, a za ovu godinu predviđene su četiri mere.

Za Meru 1 – Investicije u fiičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava koja podrazumeva izgradnju i opremanje objekata uključujući i nabavku opreme i druge mehanizacije, izuzev traktora ukupno je predviđeno 6.613.200.117,00 dinara. Najavljeni rok za podnošenje zahteva je od 1. aprila do 30. juna 2021. godine. Mera 1 dodeljuje se kako bi korisnici kroz tehnička poboljšanja i ulaganja u nove mehanizacije i tehnologije povećali produktivnost i konkurentnost poljoprivredne proizvodnje. Pored toga, gazdinstva će uskladiti i sa skupom nacionalnih uslova ali i sa EU standardima zaštite životne sredine i dobrobiti životinja.

Prema najavi, poljoprivrednici će za Meru 3 – Investicije u fizičku imovinu u vezi sa preradom i marketingom poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, što podrazumeva izgradnju i opremanje, moći da konkurišu od 4. maja do 15. jula 2021. godine. Predviđeni ukupni iznos sredstava je 2.351.604.000,00 dinara. Kroz podršku investicijama u modernizaciju prerađivačkih kapaciteta koja se ostvaruje u okviru Mere 3 – Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, povećaće se ukupne performanse sektora mleko i mlečni proizvodi, meso i proizvodi od mesa i sektora voća i povrća i doprineti postizanju potrebnih EU standarda. Osim toga, ove investicije će doprineti produktivnosti i konkurentnosti ciljanih sektora, a olakšaće i bolje pozicioniranje proizvoda na tržištu i povećanje izvoza.

Javni poziv za Meru 7 – Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja najavljen je za period od 1. juna do 30. avgust 2021. godine. Za ovu meru ukupna opredeljena sredstva su 1.763.703.000,00 dinara. Podrška kroz Meru 7 – Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja usmerena je na stvaranje novih mogućnosti za zapošljavanje u ruralnim područjima, a samim tim i smanjenje zavisnosti od poljoprivrede i poboljšanje  kvaliteta i dostupnosti osnovnih usluga i infrastrukture. Fokus diverzifikacije u okviru IPARD II programa je ruralni turizam zbog postojanja duge tradicije i velikog potencijala i potrebe za daljim razvojem tog sektora. Dostupnost IPARD fondova, jačenje socijalnog kapitala i tržišnih veza, trebalo bi da ojačaju ruralne zajednice i doprinesu njihovom održivom razvoju u budućnosti.

Poljoprivrednici, prema najavi, za Meru 9 – Tehnička pomoć, mogu da apliciraju od 1. janura do 31. decembra 2021. godine. Reč je o sredsvima ukupne vrednosti 148.407.967,40 dinara. era podržava tehničku pomoć i troškove u vezi sa sprovođenjem IPARD programa. Cilj ove mere jeste da pomogne u sprovođenju i nadzoru programa, kao i u njegovoj eventualnoj izmeni.

©Viktoria Kurpas/Shutterstock.com

Ova mera će podržavati upravljanje IPARD II programom, tako što će pomoći Upravljačkom telu (Odeljenja za ruralni razvoj, Sektor za ruralni razvoj Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede) da osnuje sistem za praćenje i procenu, komunikaciju i promociju i rad Odbora za praćenje IPARD II programa. Ova mera će podržati sticanje znanja potencijalnih LAG, dalje unapređenje nacionalne ruralne mreže, obučavanje UT i sprovođenje politike ruralnog razvoja.

Kako je resorno ministarstvo napomenulo, plan poziva je informativnog karaktera i podložan je promenama

J.B.

Ostavite komentar