Po količini vode Srbija među siromašnijim zemljama Evrope

Srbija ne raspolaže značajnim količinama sopstvenih voda, što je ubraja u siromašnija područja Evrope sa količinom od 1.840 metara kubnih po stanovniku godišnje.

Situacija se ublažava time što se istovremeno koriste i tranzitne vode Dunava i njegovih pritoka sa prosečno 5.850 metara kubnih u sekundi, objavio je Zavod za zaštitu prirode Srbije, povodom Svetskog dana voda, 22. marta.

Osnovni resurs za snabdevanje stanovništva i industrije vodom u Srbiji su podzemne vode koje u ukupnom vodosnabdevanju učestvuju sa više od 90%, međutim, nisu u dovoljnoj meri iskorišćene i uglavnom se neracionalno troše, ukazano je u saopštenju Zavoda.

Navedeno je i da se u krajevima koji oskudevaju u upotrebljivim podzemnim vodama, sve više koriste rečne vode, odnosno vode iz veštačkih jezera – akumulacija.

Dodaje se da je, iako na teritoriji Srbije postoji više hiljada vodotoka, čija ukupna dužina iznosi 65.980 kilometara, gustina rečne mreže veoma neujednačena, a padavine, kao jedan od najznačajnijih faktora vodnih resursa, veoma su neravnomerno raspoređene, kako teritorijalno, tako i tokom godine.

Istovremeno, kako je naglašeno, vodno prirodno nasleđe u Srbiji se štiti u okviru sistema zaštićenih područja duže od 70 godina.

– Sa aspekta zaštite vode kao prirodnog resursa, posebna pažnja se u Srbiji pridaje zaštiti vodenih tokova i obalnog područja, vlažnih i zabarenih površina, zaslanjenih terena, prirodnih jezera i bara. U okviru zaštite ovih prirodnih resursa, neophodna je i kontrola eksploatacije mineralnih sirovina, biljnog i životinjskog sveta – kazao je direktor Zavoda za zaštitu prirode Srbije Aleksandar Dragišić.

Podsetio je da su prošle godine na tokovima Velike Morave i Zapadne Morave proglašena zaštićena područja i to Specijalni rezervati prirode Osredak i Brzansko moravište. U Srbiji, po procenama stručnjaka, živi oko 100 vrsta riba, a u odnosu na broj od oko 550 evropskih vrsta, ihtiofauna Srbije predstavlja 20% svih slatkovodnih vrsta riba na prostoru Evrope.

Reke u Srbiji su stanište mnogih ugroženih vrsta kao što je ptica mali vranac, koja je strogo zaštićena vrsta u Srbiji, a pripada grupi vrsta od međunarodnog značaja za zaštitu.

Iz Zavoda su ukazali i da su reke danas jedan od najosetljivijih ekosistema u Evropi.

Veliki je broj ugrožavajućih faktora koji utiču na reke, kao što je eksploatacija rečnog nanosa (šljunak), gradnja i širenje infrastrukture u zoni obala, ali i sve veći turistički pritisak na reke, posebno u vreme reproduktivnog ciklusa životinjskih grupa koje su vezane tokom celog ili većeg dela životnog ciklusa za reke i druge vodene ekosisteme.

Izvor: BIZlife

Ostavite komentar