Bliži se rok za podnošenje zahteva za podsticaje po hektaru

Izmenom Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021. godini, Vlada Republike Srbije je 18. februara promenila iznos osnovnih podsticaja po hektaru sa 5200 dinara na 4000.

Za osnovne podsticaje po hektaru država Srbija je iz budžeta ove godine poljoprivrednicima namenila blizu 9 milijardi i 800 miliona dinara.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje po hehtaru započinje podnošenjem zahteva Ministarstvu finansija i privrede, odnosno Upravi za trezor svake godine u periodu od 1. marta do 30. aprila.

Zahtev sadrži osnovne informacije o gazdinstvu, zasejanim kulturama po šifri, nazivu i površinama koje su prijavljene u Registru poljoprivrednih gazdinstava.

Obrazac zahteva se popunjava  u dva primerka, a jedan overeni primerak ostaje poljoprivredniku.

Uprava za trezor utvrđuje ispunjenost propisanih uslova za ostvarivanje prava na podsticaje upoređivanjem podataka iz zahteva sa podacima u Registru poljoprivrednih gazdinstava. Nakon provere, odobrava se isplata, odnosno daje se nalog za prenos novčanih sredstava na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva.

Zbog novonastale situacije izazvane pandemijom Kovida 19 i primene epidemioloških mera, ostaje da se vidi da li će se zahtev fizički podnositi Upravi za trezor ili slanjem elektronske pošte, odnosno direktno uplaćivati na namenski račun poljoprivrednih proizvođača kako je činjeno u 2020. godini.

Ostavite komentar