Oprez u zaštiti breskve i nektarine

Na području Srbije, breskve i nektarine se nalaze u različitim fazama razvoja pupoljaka u zavisnosti od regiona, ekspozicije terena i sortimenta. Sorte ranih grupa zrenja se nalaze u fazi od kraja bubrenja lisnih pupoljaka do faze zeleni uski listići vidljivi. Sorte kasnih grupa zrenja se nalaze u fazi  mirovanja i bubrenja lisnih pupoljaka.

U fazi bubrenja i otvaranja pupoljaka, može doći do infekcije mladih listova i cvetnih pupoljaka gljivom koja prouzrokuje kovrdžavost lista breskve i nektarine – Taphrina deformans.

Uslovi koji treba da se ispune da bi se ostvarila infekcija ovom gljivom su temperature vazduha u opsegu 5-16°C i vlaženje tkiva u trajanju od minimum 12,5 časova. Prema trenutnoj vremenskoj prognozi najavljene su povoljne temperature sa malim izgledom za padavine. S obzirom da se padavine ne mogu lokalno prognozirati sa visokom tačnošću na duži vremenski period, preporuka je da se na dnevnom nivou prati vremenska prognoza i najava padavina. Takođe, treba uzeti u obzir i druge izvore vlaženja poput magle, blizine velikih vodenih tokova i druge, a koji mogu stvoriti vlažne uslove neophodne za infekciju. Osnovna strategija u suzbijanju ovog ekonomski najznačajnijeg oboljenja breskve i nektarine na našem proizvodnom području je primena preventivnih hemijskih mera zaštite jer gljiva koja prouzrokuje bolest ne vrši sekundarne infekcije.

Preporučuje se pregled biljaka radi utvrđivanje faze razvoja kao i praćenje vremenske prognoze na dnevnom nivou. U slučaju najave padavina, preporuka je sprovođenje preventivnog fungicidnog tretmana.

Kod sorti gde se utvrdi početak bubrenja pupoljaka preporučuje se primena nekog od registrovanih preparata na bazi bakra:

Funguran OH 0,2-0,3%, Kocide 2000 0,25-0,35%, Everest 0,6-0,8%, Fungohem SC 1%.

Kod sorti gde se utvrdi prisustvo “zelene tačke” ili “zelenih uskih listića” preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

Syllit 400 SC (dodin) 0,15-0,25%, Agrociram (ciram) 0,25-0,35%, Diziram 76 WG (ciram) 0,3%, Delan 700 WG, Galileo, Fiesta (ditianon) 0,075%.

Ostavite komentar