Pokrajinska ulaganja u vojvođanske šume

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2021. godinu.

Cilj ovog Konkursa je povećanje šumovitosti AP Vojvodine, poboljšanje stanja šuma, unapređivanje otvorenosti šuma i unapređivanje rasadničke proizvodnje, dok je njegov predmet dodela sredstava za radove na pošumljavanju – podizanju novih šuma, melioraciji degradiranih šuma, izgradnji i rekonstrukciji šumskih puteva i za nabavku opreme za unapređivanje proizvodnje šumskog sadnog materijala.

Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu jeste do 151.000.000,00 dinara za realizaciju poslova po sledećim tačkama:

1.Pošumljavanje – podizanje novih šuma u ukupnom iznosu do 50.000.000,00 dinara po sledećim maksimalnim jediničnim cenama:

– za pošumljavanje tvrdim i plemenitim lišćarima do 200.000,00 dinara po hektaru;

– za pošumljavanje mekim lišćarima do 160.000,00 dinara po hektaru;

– za pošumljavanje bagremom do 130.000,00 dinara po hektaru.

Sredstva se dodeljuju za pošumljavanje neobraslog šumskog zemljišta, poljoprivrednog zemljišta u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i drugog zemljišta na kojem je dozvoljeno pošumljavanje.

2.Melioracija degradiranih šuma u ukupnom iznosu do 25.000.000,00 dinara po maksimalnoj jediničnoj ceni do 130.000,00 dinara po hektaru. Sredstva se dodeljuju za melioraciju degradiranih šuma na površinama obuhvaćenim osnovama gazdovanja šumama.

3.Unapređivanje otvorenosti šuma izgradnjom i rekonstrukcijom šumskih puteva u ukupnom iznosu do 48.000.000 dinara po sledećim maksimalnim jediničnim cenama:

-za izgradnju šumskih puteva (I i II faza prema Pravilniku RS) do 4.000.000,00 dinara po kilometru;

– za rekonstrukciju šumskih puteva (prema Pravilniku RS) do 2.500.000,00 dinara po kilometru;

Sredstva se dodeljuju za izgradnju tvrdih šumskih puteva (I i II faza prema Pravilniku RS) i rekonstrukciju šumskih puteva (prema Pravilniku RS), koji su u funkciji gazdovanja.

4.Unapređivanje rasadničke proizvodnje u ukupnom iznosu do 28.000.000,00 dinara. Sredstva se dodeljuju za unapređivanje rasadničke proizodnje finansiranjem nabavke opreme za proizvodnju šumskog sadnog materijala (na primer: mašine i oruđa za rad u rasadnicima, bunari i zalivni sistemi, podizanje ograda oko rasadnika i sl.).

Rok za podnošenje prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom jeste za tačku 1. zaključno sa 31.08.2021. godine, za tačke 2. 3. i 4. zaključno sa 30.04.2021. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/488-1852.

Obrazac prijave i prateći obrasci za sve tačke mogu se preuzeti u Sektoru za šumarstvo Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (Bulevar Mihajla Pupina 25, Novi Sad, II sprat, krilo E, soba 3) ili sa sajta sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs

Ostavite komentar