Polaganje jaja pamukove sovice u usevima paprika

 

Na području delovanja RC Vrbas usevi paprike iz rasada nalaze se u fazi početka cvetanja  (BBCH 51-55).

Vizuelnim pregledom useva paprike  registrovano je prisustvo položenih jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera), na licu lišća, na do 5% biljaka.

Pamukova sovica je polifagna štetočina i hrani se na oko 250 gajenih i korovskih biljaka. Velike gubitke nanosi generativnim organima paprike, paradajza, kukuruza, soje, suncokreta.

Najveće štete na paprici od larvi ove štetočine nastaju u vreme obrazovanja plodova, od jedinki druge i treće generacije.

Štete nanose larve koje se ubušuju u plodove paprike i oštećuju ih. Napadnuti plodovi trule i propadaju tako da plod gubi tržišnu vrednost. Takvi plodovi su podložni pojavi raznih gljivičnih oboljenja.

Trenutno je u usevima paprike aktuelna zaštita od vaši i tripsa te tretmani usmereni na suzbijanje ovih štetočina doprinose smanjenu brojnosti pamukove sovice.

Izvor: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

 

Ostavite komentar