Zaštita vinove loze od cikade Scaphoideus titanus

  Na području Srbije vinova loza se u zavisnosti od sortimenta i regiona nalazi u različitim fazama razvoja ploda: od faze mladi plodovi počinju da rastu, ostaci od cvetova opadaju do faze bobice veličine graška. U vinogradima se registruje prisustvo cikade Scaphoideus titanus, vektora fitoplazme Flavescence doree – prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze. Trenutno dominiraju larve drugog razvojnog stupnja ove štetočine, ali se registruje i pojava larvi trećeg uzrasnog stupnja koje su sposobne da prenesu pomenutu fitoplazmu sa zaraženih na zdrave čokote. S obzirom na prognozirane visoke temperature, u narednim danima očekuje se masovna pojava larvi trećeg uzrasnog stupnja, te se radi postizanja dugoročne zaštite proizvodnje grožđa preporučuje primena nekog od registrovanih insekticida za suzbijanje cikada: -Fury 10 EC (zeta-cipermetrin) u koncentraciji 0,01-0,015% ili -Elisa (buprofezin) u koncentraciji 0,06% ili -Sivanto prime (flupiradifuron) u količini 0,5 l/ha. Pored suzbijanja vektora, mere kontrole zlatostog žutila su i stalni sanitarni pregledi zasada, obavezno uklanjanje obolelih čokota, uništavanje divlje loze u okruženju proizvodnih zasada, uništavanje korova i uništavanje i krčenje napuštenih zasada vinove loze. Izvor: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

Ostavite komentar