Pretvaranje neobradivog poljoprivrednog zemljišta u obradivo

 

Pretvaranje neobradivog poljoprivrednog zemljišta – pašnjak, ribnjak, trstici i močvare, koje je kao takvo upisano u katastar nepokretnosti u obradivo poljoprivredno zemljište – njiva, livada, voćnjak, vinograd, izvodi se na osnovu projekta pretvaranja neobradivog u obradivo poljoprivredno zemljište.

Cilj uređenja poljoprivrednog zemljišta meliorativnom merom pretvaranja neobradivog poljoprivrednog zemljišta u obradivo je da se obezbede optimalni uslovi za gajenje određene biljne vrste i to na način koji je bezbedan i odgovarajući za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u pogledu rizika od povećanog intenziteta erozije i geološkog hazarda, ugrožavanja kvaliteta zemljišta, uz poštovanje ograničenja na područjima zaštite propisanim zakonom kojim se uređuje zaštita prirode.

Pašnjak se može privesti drugoj kulturi samo pod uslovom da se time postiže racionalnije i ekonomičnije korišćenje zemljišta.

Projekat pretvaranja neobradivog u obradivo poljoprivredno zemljište naročito sadrži projektno rešenje koje se izvodi tehničkim uređenjem terena, hidrotehničkim i agrotehničkim radovima.

Izrada projekta pretvaranja neobradivog u obradivo poljoprivredno zemljište je stručni posao koji se obavlja u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i Pravilnikom o uslovima za izradu projekta pretvaranja neobradivog u obradivo poljoprivredno zemljište.

Projekat, pored ostalog obuhvata podatke, odnosno rezultate o: rekognosciranju terena, terenskom ispitivanju zemljišta (sondiranje zemljišta, odnosno otvaranju pedološkog profila, uzimanju uzoraka zemljišta, opisu spoljašnje i unutrašnje morfologije pedološkog profila), ispitivanju potrebnih fizičkih, vodno-vazdušnih, hemijskih i bioloških karakteristika zemljišta, stanju poljoprivredne proizvodnje; projektnom rešenju pretvaranja neobradivog poljoprivrednog zemljišta u obradivo (tehničko uređenje terena, hidrotehnički radovi, agrotehnički radovi), proceni rokova izvođenja pojedinih faza radova i izradi predmera i predračuna radova.

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu poljoprivredni inspektor je ovlašćen i dužan da vrši kontrolu:

– u cilju utvrđivanja da li privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ima ovlašćenje za izradu projekta pretvaranja neobradivog poljoprivrednog zemljišta u obradivo. Ovim zakonom propisana je novčana kazna u visini od 20.000 do 200.000 dinara za prekršaj privrednom društvu ili drugom pravnom licu ako izrađuje projekat pretvaranja neobradivog poljoprivrednog zemljišta u obradivo suprotno odredbama člana 57. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

– da li se neobradivo poljoprivredno zemljište privodi u obradivo na osnovu projekta pretvaranja neobradivog poljoprivrednog zemljišta u obradivo i da naredi izvođenje radova u skladu sa projektom pretvaranja neobradivog poljoprivrednog zemljišta u obradivo.

Ovlašćene projektantske organizacije za izradu projekta pretvaranja neobradivog u obradivo poljoprivredno zemljište su:

Izvor: Uprava za poljoprivredno zemljište

Foto: Pixabay

Ostavite komentar