Prijave za subvencije za voćare i hmeljare od 17. jula do 17. avgusta

 

Javni poziv za subvencije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka i hmelja raspisan je 17. jula i trajaće do 17. avgusta 2023. godine.

Podnošenje zahteva za podsticaje za  proizvodne zasade jagoda podignute u trećem kvartalu 2023. godine trajati do 15. septembra 2023. godine.

 

 

ČITAJTE I: U toku je podnošenje zahteva za subvencionisane poljoprivredne kredite

 

 

 

Podsticaji za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka i hmelja obuhvataju podsticaje za:

1) nabavku sadnica voćaka i hmelja;

2) nabavku naslona za proizvodne zasade voćaka i hmelja;

3) pripremu, obradu zemljišta, kopanje jamića za sadnju i sadnju (u daljem tekstu: priprema zemljišta), odnosno za nabavku supstrata sa sertifikatom za proizvodne zasade borovnice i/ili maline, sa postavljenim sadnicama borovnica i/ili malina u saksijama/vrećama, kao i supstrata za klasične zasade borovnica i/ili malina na bankovima;

4) hemijsku analizu zemljišta sa preporukom đubrenja zemljišta za sadnju, odnosno ispitivanje mehaničkog sastava zemljišta (u daljem tekstu: analiza zemljišta).

Pravo na podsticaje za podizanje proizvodnih zasada ostvaruje:

1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva

2) preduzetnik

3) pravno lice, i to:

-privredno društvo,

-zemljoradnička zadruga,

– zadužbina,

-srednja škola,

-naučnoistraživačka organizacija,

– manastir i crkva.

Pravo na podsticaje ostvaruje se ako je površina podignutog proizvodnog zasada:

1) od 0,05 ha do 2 ha – za proizvodne zasade šumske jagode;

2) od 0,1 ha do 5 ha – za proizvodne zasade jagodastog voća, osim šumske jagode, kao i za proizvodne zasade hmelja;

3) od 0,2 ha do 10 ha – za proizvodne zasade jabučastih, koštičavih, jezgrastih i ostalih drvenastih voćaka.

Proizvodni zasad može da se nalazi na jednoj ili više katastarskih parcela, ali katastarske parcele moraju da se nalaze jedna pored druge i da čine jednu celinu.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti prihvatljive investicije, bez poreza na dodatu vrednost i neprihvatljivih troškova, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Maksimalni iznosi podsticaja po vrsti podsticaja jesu za:

1) nabavku sadnica voćaka i hmelja – 2.500.000 dinara;

2) nabavku naslona za proizvodne zasade voćaka i hmelja – 825.000 dinara;

3) pripremu zemljišta, odnosno za nabavku supstrata sa sertifikatom za proizvodne zasade borovnice i/ili maline sa postavljenim sadnicama borovnica i/ili malina u saksijama/vrećama, odnosno za supstrat za klasične zasade borovnica i/ili malina na bankovima – 375.000 dinara;

4) analizu zemljišta – 100.000 dinara.

Ako se podsticaji odnose na proizvodne zasade sa srpskim domaćim i odomaćenim sortama, podsticaji za nabavku sadnica se uvećavaju za 100.000 dinara po hektaru podignutog proizvodnog zasada, u skladu sa ovim pravilnikom.

Uvećanje maksimalnog iznosa podsticaja za područja određenih upravnih okruga u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju utvrđuje se prema mestu u kome se nalazi proizvodni zasad koji je predmet podsticaja.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 3.000.000 dinara.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem zahteva za ostvarivanje prava na podsticaj za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka i hmelja u skladu sa Javnim pozivom, koji raspisuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja.

Tekst Javnog poziva objavljuje se na zvaničnoj internet stranici ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, odnosno na zvaničnoj internet stranici Uprave. Javni poziv  sadrži podatke o visini ukupnih raspoloživih sredstava po javnom pozivu, rokovima za podnošenje zahteva, kao i druge podatke potrebne za sprovođenje javnog poziva.

Uprava može raspisati jedan ili više javnih poziva u toku kalendarske godine.

 

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 

 

 

 

 

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o podsticajima programima za unapređenje konkurentnosti za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka i hmelja („Službeni glasnik RSˮ, broj 17/23).

Svi zainteresovani poljoprivredni proizvođači mogu podneti prijave za podsticaje na portalu ePodsticaji.

Tekst Javnog poziva možete preuzeti OVDE.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Foto: Agroportal.rs i Pixabay