Prisustvo leskine grinje i simptoma napada u zasadima leske

Na području delovanja Regionalnog centra Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja Kikinda zasadi leske se nalaze u fenofazi bubrenja i pucanja lisnih pupoljaka.

Vizuelnim pregledom biljaka leske registrovano je prisustvo simptoma napada leskine grinje –Phytoptus avellanae kao i prisustvo samih larvi u napadnutim pupoljcima.

Grinje prezimljavaju u nabubrelim, okruglastim pupoljcima leske. U proleće napuštaju takve pupoljke i sele se na zdrave. Napadnuti pupoljci su uvećani, dobijaju crvenkastu boju i na kraju se suše. Takvi pupoljci se u proleće ne razvijaju, pa je time smanjen prinos biljaka.

Leskina grinja ima dve forme, galiformnu i slobodnoživuću.

Galiformna se hrani samo generativnim pupoljcima pa usled ishrane zaraženi pupoljci postaju deformisani i veliki u odnosu na zdrave. Ženke migriraju iz starih pupoljaka u zavisnosti od raspoložive hrane i brojnosti i prelaze na nove pupoljke.

Druga forma je slobodnoživuća koja se pored generativnih, hrani i vegetativnim pupoljcima, a takođe i resama. Usled ishrane ove forme grinja, ne dolazi do deformacije pupoljaka. Prezimljava ispod ljuspica pupoljaka ili u resama. Na proleće izlazi ispod skrovišta i prelazi na list.

U toku jedne godine leskina grinja razvija veći broj generacija.

U narednom periodu se očekuje početak polaganja jaja i potom migracija sa zaraženih na zdrave pupoljke.

RC Kikinda nastavlja sa praćenjem štetočina u zasadima leske, za sada se primena insekticida ne preporučuje. Proizvođači leske u narednom periodu biće blagovremeno obavešteni o vremenu primene hemijskih mera zaštite.

Ostavite komentar