Zaštita uljane repice od repičinih pipa

Usevi uljane repice se nalaze u fazi od 9 i više listova razvijeno do početka izduživanja stabljike (BBCH 19 -30).

U zavisnosti od lokaliteta, faze razvoja uljane repice i blizine prošlogodišnjih repičišta registruje se različit nivo prisustva male repičine pipe – Ceutorhynchus pallidactilys i velike repičine pipe – Ceutorhynchus napi.

Na osnovu biologije ovih štetočina i laboratorijskog pregleda tela ženki u kojima se registruje prisustvo jaja, kao i pregledom biljaka uljane repice, u narednim danima se očekuje početak polaganja jaja.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled repičišta na prisustvo repičinih pipa i to u najtoplijem delu dana. Ukoliko se registruje prisustvo pipa na nivou praga štetnosti (1 pipa na 5 biljaka), u cilju njihovog suzbijanja, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

Fastac ME (alfa-cipermetrin)  0,2-0,3 l/ha ili

Grom (lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha.

Sprovođenje tretmana se preporučuje u najtoplijem delu dana.

Ostavite komentar