Program finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine

 

Vlada Republike Srbije je dana 25.08.2022. godine donela Uredbu o:

PROGRAMU FINANSIJSKE PODRŠKE POLjOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA SUNCOKRETA RODA 2022. GODINE

PREDMET I FINANSIJSKI OKVIR

Programom finansijske podrške polјoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine (u dalјem tekstu: Program) utvrđuje se finansijska podrška polјoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine.

 

 

ČITAJTE I: Raste cena soje, sklopljen prvi ugovor za kukuruz novog roda

Ovim programom utvrđuju se i uslovi za ostvarivanje prava na finansijsku podršku, postupak za ostvarivanje prava, visina i način isplate novčanih sredstava, kao i praćenje njegove realizacije.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđuju se Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu, a raspoređuju se i koriste za realizaciju Programa.

Program sprovodi Vlada preko Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprave za agrarna plaćanja (u dalјem tekstu: Uprava).

CILjEVI

Osnovni cilјevi Programa su da se u uslovima otežanog poslovanja obezbedi finansijska podrška polјoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine, a radi očuvanja stabilnosti dohotka proizvođača.

III. KORISNICI I NAMENA SREDSTAVA

Pravo na finansijsku podršku ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog polјoprivrednog gazdinstva koji je proizveo suncokret roda 2022. godine (u dalјem tekstu: polјoprivredni proizvođač) i koji je upisan u Registar polјoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu.

Finansijska podrška za polјoprivrednog proizvođača utvrđuje se u iznosu do 7,8 dinara po kilogramu isporučene/prodate količine suncokreta roda 2022. godine pravnom licu ili preduzetniku koji se bavi preradom, skladištenjem odnosno izvozom suncokreta, a najviše za 200 tona.

Iznos iz stava 2. ove glave biće određen u zavisnosti od kretanja cene suncokreta na tržištu.

NAČIN REALIZACIJE PROGRAMA

Pravo na finansijsku podršku polјoprivredni proizvođač ostvaruje podnošenjem zahteva u skladu sa javnim pozivom koji raspisuje Uprava.

Javni poziv iz stava 1. ove glave naročito sadrži način i rok podnošenja zahteva, iznos raspoloživih sredstava za raspisani poziv, obrazac zahteva, obaveznu dokumentaciju i druge podatke vezane za taj javni poziv.

Javni poziv iz stava 1. ove glave objavlјuje se na zvaničnoj internet stranici Uprave.

Uprava utvrđuje ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na finansijsku podršku prema redosledu podnošenja zahteva, rešenjem odobrava isplatu i nakon konačnosti rešenja daje nalog za prenos sredstava na namenski račun podnosioca zahteva.

Finansijska podrška isplaćuje se podnosiocu zahteva do utroška sredstava obezbeđenih za sprovođenje ove uredbe.

 

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 
Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku

Ispunjenost propisanih uslova za ostvarivanje prava na finansijsku podršku utvrđuje se na osnovu podataka na dan podnošenja zahteva.

PRAĆENјE REALIZACIJE PROGRAMA

Uprava izrađuje izveštaj o realizaciji ovog programa i dostavlјa ga Ministarstvu polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dostavlјa izveštaj Vladi, radi informisanja.

Ostavite komentar