Prstenovanje trešnje, jabuke i kruške za bolji rod voća

 

Sve veći broj stabala po hektaru je uslovio da se koriste slabo bujne podloge. Ipak još uvek je dobro koristiti meru prstenovanja voćki da bi dobili što više cvetnih pupoljaka.

 

 

ČITAJTE I: Aktuelna zaštita jabuke i kruške od prouzrokovača bolesti

 

 

Prstenovanje  je stara pomotehnička mera kojom se usporava bujnost jabuke, kruške, a u poslednje vreme se primenjuje i kod trešnje. Ovom merom se zadržavaju hranljive materije u kruni i smanjuje se njihovo premeštanje u korenov sistem, što utiče na smanjenje bujnosti i pojačano obrazovanje cvetnih pupoljaka.

Prstenovanje se vrši na deblu ili ramenim granama.

Na deblu se oko 10 cm ispod prve ramene grane, a na ramenim granama se pri osnovi izreže kora u vidu prstena sve do drveta. Prsten treba da bude širok do 0,5 cm, što zavisi od debljine debla, odnosno ramenih grana. Ako je prsten uži, grana će brzo da zaraste pa se se neće postići željeni cilj, a ako je širok neće moći na vreme da zaraste. Preporučuje se da prsten bude dva puta širi od debljine kore.

Ova pomotehnička mera se obavlja pre početka diferenciranja cvetnih pupoljaka u prvoj polovini maja, a najbolje je ukoliko se ova operacija obavi u početku vegetacije.

Isecanje kore se može izvesti i u vidu spiralnog prstena, koji je manje rizičan od kružnog isecanja. U novije vreme se umesto prstenovanja preporučuje zasecanje kore nožem samo naokolo bez vađenja kore – prstena, pri čemu se prave dva takva prstena na razmaku od 2 – 5 cm.

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 

 

 

 

Prstenovanje grana može se obaviti i vezivanjem jednog ili dva reda žice, gde se žica blago useca u tkivo drveta. Ukoliko su stabla izrazito bujna umesto prstenovanja debla treba koristiti elastični čelični lim ili deblju gumu, a preko njih se zatežu dva reda žice u vidu pojasa.

Ovi pojasevi se stavljaju na sredinu debla, posle kretanja vegetacije, a najkasnije do početka maja i zadržavaju se više godina sve dok stablo ne počne da rađa kada ga treba i skinuti.

Autor: Živomir Nikolić, PSSS Kruševac