Robne rezerve kupuju dodatne količine merkantilnog kukuruza po ceni od 22 dinara za kilogram

Republička direkcija za robne rezerve obaveštava sve zainteresovane da će kupiti dodatne količine merkantilnog kukuruza rod 2020. godine, odnosno do 27.272.727 kilograma, po ceni od 22,00 din/kg (u cenu uračunat PDV). Kukuruz treba da je domaćeg porekla.

Kukuruz će se kupovati od fizičkih lica – nosilaca poljoprivrednih gazdinstava koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, pravnih lica i ovlašćenih skladištara Direkcije.
Prijave za prodaju merkantilnog kukuruza koje su pristigle na e-mail adresu otkup@rdrr.gov.rs od zainteresovanih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, pravnih lica i ovlašćenih skladištara Direkcije, počev od 13.10.2020. godine, su važeće, i Direkcija će ih uzeti u obzir.

Kupovine kukuruza vršiće se do 05. decembra 2020. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na brojeve telefona Direkcije: 011/32-39-052-725, 3235-364, 3240-509, 32-38-997 u Beogradu i 021/452-774 i 021/528-911, u Novom Sadu.

Ostavite komentar