Robne rezerve: Razmena semenske za merkantilnu pšenicu roda 2021. i 2022. godine

 

Republička direkcija za robne rezerve oglasila je prikupljanje pismenih ponuda za razmenu 16.468,772 tone semenske za merkantilnu pšenicu roda 2021. i 2022. godine.

Razmena semenske za merkantilnu pšenicu odobravaće se fizičkim licima, zemljoradničkim zadrugama, ovlašćenim skladištarima Republičke direkcije za robne rezerve i ostalim pravnim licima koji nemaju finansijska dugovanja i nisu u sporu po bilo kom osnovu sa Republičkom direkcijom za robne rezerve.

Paritetni odnos kod razmene semenske za merkantilnu pšenicu roda 2021. i 2022. godine je sledeći:

− 1 kg semenske pšenice za 1,8 kg merkantilne pšenice roda 2021. godine.

− 1 kg semenske pšenice za 1,8 kg merkantilne pšenice roda 2022. godine.

Sredstva obezbeđenja isporuke merkantilne pšenice roda 2022. godine su:

za fizička lica – nosioce aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva – mogu preuzeti do 10.000 kg bez dostave sredstava obezbeđenja. Za količinu preko 10.000 kg- dostaviti dokaz o upisu hipoteke prvog reda u javne knjige na nepokretnoj imovini poljoprivrednog gazdinstva u korist Direkcije, u vrednosti koja je za 20% veća od vrednosti Ugovora; obavezno uz zahtev dostaviti fotokopiju lične karte i Original izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava ne stariji od 5 dana pre dana podnošenja zahteva.

 – za ovlašćene skladištare Republičke direkcije za robne rezerve – dostaviti 3 (tri) blanko sopstvene menice;

za zemljoradničke zadruge – dostaviti dokaz o upisu hipoteke prvog reda u javne knjige na nepokretnoj imovini zemljoradničke zadruge u korist Direkcije, u vrednosti koja je za 20% veća od vrednosti Ugovora;

 – za ostala pravna lica – dostaviti dokaz o upisu hipoteke prvog reda u javne knjige na nepokretnoj imovini pravnog lica u korist Direkcije, u vrednosti koja je za 20% veća od vrednosti Ugovora.

Količina semenske pšenice koja se odobrava u razmenu:

– jednom fizičkom licu – nosiocu aktivnog poljoprivrednog gazdinstva, maksimalno do 100.000 kg,

– ovlašćenom skladištaru Republičke direkcije za robne rezerve, zemljoradničkoj zadruzi i ostalim pravnim licima, maksimalno do 1.000.000 kg.

Krajnji rok isporuke merkantilne pšenice roda 2022. godine je do 15.08.2022. godine

Sorte pšenice koje se nude u razmenu, a nalaze u doradnom centru „ Best Seed Producer“ u Srbobranu su:

  • Simonida
  • NS 40 S
  • Pobeda
  • Zvezdana
  • Renesansa
  • Ilina
  • Futura
  • Obala

Nakon obrade primljenih zahteva za koje se utvrdi da su u skladu sa traženim uslovima, podnosioci će biti pozivani na potpisivanje Ugovora.

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefone u Beogradu:

011/3239-052, 3238-425, 3238-997, 3239-059, 3239-058 i u Novom Sadu 021/526-890.

Zahtev za ugovaranje razmene možete preuzeti sa sajtu Republičke direkcije za robne rezerve https://www.rdrr.gov.rs/uploads/aktuelnosti/Obavestenje-za-razmenu-semenske-psenice.pdf 

Ostavite komentar