Sistemi proizvodnje povrća u plastenicima

 

Povrće dobrog kvaliteta i zdravstveno bezbdeno moguće je proizvesti u plastenicima. Uz dobru ekonomičnost, proizvodnja zdrastveno bezbednog povrća mora doprineti i zaštiti životne sredine.

Takođe, nepravilnom primenom i neodgovarajućim izborom pesticida i đubriva moguće je ugroziti životnu sredinu. Višak đubriva i pesticida, nepravilno rukovanje i odlaganje ambalaže hemijskih sredstava utiču loše na zemlju, podzemne vode i samo zdravlje čoveka.  Zbog toga proizvodnja u plastenicima treba da se zasniva na ekološkim principima, uz poštovanje mera preventive i predostrožnosti.

Ekološki principi obuhvataju izbor lokaliteta na neophodnoj udaljenosti od zagađivača (500-5000m), kontrolu kvaliteta zemljišta, vode i vazduha. U zaštiti biljaka primenjuju se integralne mere zaštite, dobra higijena objekta, alata, ljudi i okoline, zatim plodored, kontrola pojave oboljenja i štetočina, primena bioloških sredstava za zaštitu bilja, a od hemijskih onih manje toksični, brzo razgradivih u biljci i zemljištu. Na osnovu kontrole biljaka u toku vegetacije se primenjuje odgovarajuće đubrenje organskim i mineralnim đubrivima.

Veoma bitan ekološki princip je i ušteda energije. Osnovna je težnja zamene konvencionalnih izvora energije jeftinijim alternativnim i primena različitih tehničkih i tehnoloških mera u cilju optimalnog korišćenja sunčeve energije radi povećanja proizvodnje organske materije odnosno prinosa i poboljšanja kvaliteta povrća. Da bi se takva proizvodnja ostvarila bez obzira na kvalitet objekta omogućeno je tehnološkim i tehničkim dostignućima.

Proizvodnja u zaštićenom prostoru treba da bude intezivno kontrolisana i to od izbora mesta za podizanje objekta, preko kontrole plodnosti zemljišta i na osnovu toga određivanje količine i vremena đubrenja organskim i mineralnim đubrivima, primenom mere integralne zaštite povećanjem učešća biološke zaštite. Pored ovog načina proizvodnje potrebno da se razviju različiti oblici ekološke proizvodnje (ekološka ocena proizvodnje, integralna i organska).

Ekološka ocena uključuje zaštitu biljaka, đubrenje, utrošenu energiju i iskorišćavanje biljnih ostataka i materijala ( folije, stiropor) direkto (malčovanje, zelenišno đubrivo) ili recikliranjem istih. Pored maksimalnih bodova koje može ostvariti proizvod za poštovanje tehnologije moguće je dobiti i nagradne poene, kao npr.za svako smanjenje utroška gasa za paradajz ili nagradni bod ako se plastika koristi dva puta.

Organska (biološka, ekološka) proizvodnja povrća za razliku od integralne, isključuje primenu najvećeg dela sintetičkih hemijskih sredstava za đubrenje i zaštitu biljaka i obuhvata više načina proizvodnje, specifičnih tehnologija sa definisanim znakom proizvodnje i kvaliteta. Ovde se koriste organska đubriva bez ostataka pesticida, teških metala i radionukleida, i to kao osnovno ili za prihrananu đubrivo. Ovde osnovu proizvodnje čine metode biološke zaštite, kao brojni preparati na bazi metabolita bakterija, virusa, gljiva i insekticida.

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 
Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 
 
 

Proizvodnja u zaštićenom prostoru može biti uzgajana na prirodnom zemljištu, supstratu ili pomoću sistema „bez zemlje“.

Autor: Nataša Prodanović, PSS Sombor

Foto: Pixabay i Agroportal znanje je moć

Ostavite komentar