APV: Za nabavku opreme za proizvodnju piva 7.000.000 dinara

 

Radi povećanja prihoda na poljoprivrednim gazdinstvima i zapošljavanja ruralnog stanovništva.Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju piva na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini.

Za realizaciju ovog Konkursa predviđeno je ukupno 7.000.000 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od vrednosti ukupno prihvatljivih troškova.

 

ČITAJTE I: Novi Sad: Za preradu voća i povrća 20.000.000 dinara bespovratno

 

 

Za podnosioce prijava: preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi,ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60%od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost prihvatljivih troškova investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.000.000, dinara, odnosno 2.200.000  dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 100.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost investicije 200.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za nabavku:

–  kuvač za pivo tj. variona,

–  fermentori za pivo,

–  rashladni sistem za održavanje temperature,

–  pločasti izmenjivači za hlađenje sladovine,

–  linija za pranje fermentora (cip sistem),

–  linija za flaširanje,

–  pumpe za pretakanje,

–  linija za prečišćavanje i osmozu vode.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koja se nalaze u aktivnom statusu,i to:

1.Preduzetnik- nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva

2.pravno lice – registrovano poljoprivredno gazdinstvo

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 18.02.2022. godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom „KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE INVESTICIJA U NABAVKU OPREME ZA PROIZVODNjUPIVANA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2022. GODINI“ ili lično ‒ u Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 
Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 
 
 

Dodatne informacije možete dobiti putem broja telefona 021/456-267; od 10 do 12 časova

Tekst Konkursa, obrazac prijave, Pravilnik mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs

Priredila: J. Bajšanski

Foto: Pixabay

Ostavite komentar