Sombor: U proizvodnji rasada paprike i paradajza kontrolisati štetne organizme

 

Na području delovanja RC Sombor u toku su pripreme za rasađivanje rasada paprike i paradajza. Kod pojedinih proizvođača rasad je i dalje u kontejnerima (u fazi kotiledona) dok su pojedini proizvođači svoj rasad iz kontejnera pikirali (rasad je u fazi stalnih listova)  i u toku je  priprema za rasađivanje na stalno mesto.

 

ČITAJTE I: Aktuelne mere u kontroli krompirovog moljca

 

 

Proizvođačima se pre pikiranja rasada i rasađivanja na stalno mesto preporučuje primena  preventivnih mera u cilju zaštite rasada od prouzrokovača poleganja rasada, a to su:

Plastenik pred sadnju

 – obezbeđivanje optimalnih uslova u plastenicima u pogledu osvetljenja, temperature, vlažnosti vazduha i  adekvatnog provetravanja sa ciljem sprečavanja povoljnih uslova za pojavu bolesti;

– posle setve a pre pikiranja, preporučuje se zalivanje rasada fungicidima na bazi a.m.propamokarb-hidrohlorid + fosetil-aluminijum u količini 3-6 ml + 2 l vode/ m2;

 – ukoliko dođe do pojave simptoma poleganja rasada,  biljke sa simptomima bi trebalo odstraniti iz plastenika i uništiti;

 – pre rasađivanja na stalno mesto, biljke bi trebalo postepeno privikavati na nove uslove gajenja (kaljenje rasada) što se postiže sve jačim provetravanjem i snižavanjem temperature. Takođe, preporučuje se i tretiranje rasada 0,5% rastvorom kalijum-sulfata. Sa kaljenjem bi trebalo započeti 2 nedelje pre rasađivanja.

Rasad paprike

U prethodnim vegetacijama na području rada RC Sombor, u proizvodnji paprike i paradajza,  laboratorijski je potvrđeno prisustvo  virusa bronzavosti paradajza i virusa mozaika krastavca . Prisustvo tih fitopatogenih virusa značajno je uticalo na smanjenje kvaliteta plodova i prinosa.

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu
Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 
 

Fitopatgeni virusi održavaju se na velikom broju korovakih biljaka, a prenose ih  vaši i tripsi. S obzirom da ne postoji direktna mera u suzbijanju viroza, sa ciljem zaštite proizvodnje, preporučuje se primena svih raspoloživih preventivnih mera viroza koje podrazumevaju:

Korovi u plasteniku

– Suzbijanje korova oko plastenika i u samim plastenicima sa kojih se virusi vektorima prenose na gajene biljke;

– Postavljanje insekatskih mreža na ulazne otvore plastenika radi sprečavanja uletanja  vaši i tripsa koji prenose viruse;

– Redovan pregled biljaka na prisustvo vaši i tripsa; vizuelnim pregledom i postavljanjem žutih lepljivih ploča,

– U slučaju registrovanja prisustva vaši i tripsa preporučuje se njihovo suzbijanje primenom registrovanih insekticida;

-Biljke sa simptomima viroza bi trebalo ukoniti,  izneti iz plastenika i uništiti kako bi se izbeglo njihovo rasađivanje na otvoreno polje.

Izvor: PIS Sombor

Ostavite komentar