SPOS od 30. septembra isplaćuje med pčelarima

Počev od 30. septembra, Pogon za prikupljanje i plasman meda pčelara SPOS-a počinje unapred da isplaćuje med pčelarima i da ga preuzima najmanje jedan dan nakon uplate, objavljeno je na web stranici ovog saveza. Najpre će se otkupiti jedan šleper šumskog meda. Za njim, odmah sledi otkup bagremovog meda, a za mesec dana u SPOS-u očeku da će moći da objave i cenu za ograničene količine lipovog meda.

Kako stoji u Ugovoru o otkupu ,Pogon se obavezuje da proizvođaču isplati ugovorenu garantovanu cenu meda od:

-5,5 evra za kilogram;

-5,5275 evra za kilogram za pčelare vlasnike zlatne kartice lojalnosti SPOS-u;

-5,533 evra za kilogram za pčelare vlasnike dijamantske kartice lojalnosti SPOS-u;

-5,588 evra za kilogram za pčelare vlasnike platinaste kartice lojalnosti SPOS-u.

Isplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate.

Na navedenu cenu Pogon će proizvođaču obračunati i isplatiti PDV nadoknadu u iznosu od 8 odsto što ukupno iznosi: (cifre su izražene u evrima, ali se 8% obračunava na dinarsku vrednost osnovne cene meda, nakon njenog preračuna u dinare po srednjem kursu NBS na dan isplate):

-0,44 evra za kilogram;

-0,4422 evra za kilogram za pčelare vlasnike zlatne kartice lojalnosti SPOS-u;

-0,44264 evra za kilogram za pčelare vlasnike dijamantske kartice lojalnosti SPOS-u;

-0,44704 evra za kilogram za pčelare vlasnike platinaste kartice lojalnosti SPOS-u.

Cifre su izražene u evrima, ali se 8 odsto obračunava na dinarsku vrednost osnovne cene meda, nakon njenog preračuna u dinare po srednjem kursu NBS na dan isplate. PDV nadoknada će pčelaru biti isplaćena u skladu sa zakonom.

Ukupna suma koja će Proizvođaču biti isplaćena po kilogramu predatog meda Pogonu je, zbir gore navedenih stavki.

-5,94 evra za kilogram;

-5,9697 evra za kilogram za pčelare vlasnike zlatne kartice lojalnosti SPOS-u;

-5,97564 evra za kilogram za pčelare vlasnike dijamantske kartice lojalnosti SPOS-u;

-6,03504 evra za kilogram za pčelare vlasnike platinaste kartice lojalnosti SPOS-u.

Foto: Pixabay

Ostavite komentar