Srednji Banat: Analiza stanja useva i prognoza pojave patogena

 

Kod proizvodnje okopavina, najpre kukuruza, useva po kome region srednjeg Banata prednjači, primetna je pojava kukuruznog plamenca koji je u 2022. godini povećao brojnost i generacije za oko 40 odsto u odnosu na 2021. godinu.

 

 

ČITAJTE I: Visoka brojnost prve generacije kukuruznog plamenca

 

 

To se odrazilo na prilično brojno polaganje jaja, tako da je realno očekivati veću drugu generaciju, naravno uz određene meteorološke uslove.

Jajno leglo kukurnog plamenca

U toku je intenzivan prelet cikada sa pšenica na kukuruz, pogotovo vrste cikada koje mogu preneti fitoplazmu, prouzrokovača crvenila kukuruza. Trenutno visoke temperature svakako će doprineti intenzivnijoj pojavi pamukove sovice koja je migratorna i mediteranska vrsta i preferira generativne organe velikog broja useva – kukuruza, paprike, boranije, kukuruza šećerca, paradajza i sl.

Takođe, u proizvodnji povrća prilično je visoka brojnost buvača, kupusnog moljca, bele leptiraste vaši. Nešto ranije i intenzivnije, beleži se pojava povrtne stenice, izuzetno agresivne polifagne štetočine koja se može uočiti i u domaćinstvu (preferira skrivena mesta).

U toku je polaganje jaja i piljenje larvi – mladi insekti su sitniji, zavisno od larvenog stadijuma, vrlo slični odraslima, ali u ovom razvojnom stadijumu osetljiviji na primenu insekticida.

Takođe, brojnija je i ranija masovna pojava moljca paradajza. Štetočine koje se mogu očekivati u sledećem periodu su tripsi i grinje, mogu bitno smanjiti kondiciju useva i uticati na umanjenje tržišne vrednosti proizvoda.

Usevi suncokreta se nalaze u fazi početka do punog cvetanja. Od faze butonizacije imali smo sporadične padavine različitog intenziteta. Trenutno se uočava da suncokret odbacuje donje listove kao posledica uticaja visokih temperatura, a primetni su i simptomi pegavosti lista.

 

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 
Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku

Malobrojni proizvođači šećerne repe suočavaju se sa negativnim uticajem visokih temperatura. Takođe, zbog odsustva padavina slabiji je razvoj korena.

Piše: dipl. inž. zaštite bilja Snežana Parađenović, PIS Zrenjanin

Ostavite komentar