Sremska Mitrovica: Stanje u zasadima krušaka

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi krušaka se nalaze u fenofazi plodovi dostigli dimenzije do 10 mm, opadanje plodova posle cvetanja (BBCH 71).

Vizuelnim pregledom uočen je početak polaganja jaja prve letnje generacije obične kruškine buve –Cacopsylla pyri.

U zasadima je prisutan imago letnje genercije u visokoj brojnosti, uglavnom na vrhovima letorasta i jaja na najmlađem lišću u niskom intenzitetu napada.

Na vrhovima pojedinih letorasta na najmlađem lišću prisutna je i kruškina lisna galica –Dasyneura pyri, koja ukoliko se prenamnoži može biti antagonist običnoj kruškinoj buvi jer obe štetočine za polaganje jaja preferiraju najmlađe lišće. Ispiljene larve hrane se biljnim sokovima, listovi se uvrću, gubi se asimilaciona površina, listovi kasnije pocrne i opadaju. Štetočina ima nekoliko  generacija u toku godine, prezime larve u površinskim slojevima zemljišta u dobro zaštićenom kokonu.

Naročito veliku štetu pričinjava mladim zasadima ukoliko se prenamnoži. Iz svakog lista gde je položila jaja nema produkcije nove lisne mase, vrhovi grančica se suše i listovi opadaju.

Insekticidnim tretmanima usmerenim na suzbijanje obične kruškine buve, suzbija se i ova štetočina.

Ostavite komentar