Šiljokrilac u mladim zasadima koštičavog voća

Na terenu RC Sremska Mitrovica, na lokalitetima: Divoš, Manđelos, Šuljam, Erdevik, Stara Bingula, u zasadima koštičavog voća registrovano je prisustvo imaga šiljokrilca – Perotis lugubris.

Prisustvo ove štetočine je registrovano u zasadima koštičavog voća, uglavnom na lokalitetima na kojima se nalaze zapušteni voćnjaci (trešnje, višnje, kajsije, badema ili neke druge koštičave voćne vrste) i na krčevinama koštičavih voćnih vrsta.

Šiljokrilac ima jednu generaciju u dve godine, štetni su imago i larva. Veće štete nanosi larva koja se nalazi u zemljištu u zoni korenovog sistema i hrani se delovima korena ili se ubušuje u zonu ispod kore, praveći hodnike, što sve dovodi do propadanja mladih sadnica ili sukcesivnog sušenja starijih stabala. Imago nanosi štete hraneći se na mladom lišću na stablu, te kod mlađih stabala može dovesti do sušenja stabala, zbog golobrsta. Uglavnom zakida mlade grančice koje kreću iz pupoljaka.

Ova štetočina prezimljava u stadijumu larve i imaga u zemljištu u zoni korenovog sistema. U proleće sa porastom temperature dolazi do aktivnosti imaga koji se hrani pred period polaganja jaja. Jaja polaže u zoni korenovog vrata. Ispiljene larve su tipične buprestidne sa snažnim usnim aparatom za grickanje.

Mere zaštite i suzbijanje :

koristiti zdrav sadni materijal

-vršiti tretman granuliranim insekticidima uz inkorporaciju u zoni korena

-koristiti insekticide uz inkorporaciju čitave parcele pre sadnje

-suzbijanje imaga pre perioda polaganja jaja

-ukoliko je to moguće pokriti površinski sloj zemljišta PVC folijom i na taj način sprečiti ženke da polože jaja

-obrada površinskog sloja zemljišta u cilju smanjenja populacije ispiljenih larvi

-održavati higijensko-sanitarne mere u zasadu

-ne saditi biljke bar 3 do 5 godina na krčevinama koštičavog voća

-u periodu leta imaga postaviti lovne klopke za smanjenje populacije imaga

Ostavite komentar