Šta nam pokazuju prvi rezultati Popisa poljoprivrede 2023?

Prvi rezultati Popisa poljoprivrede 2023 pokazuju da u Republici Srbiji ima 508 365 gazdinstava, od čega je 99,6% porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, bavilo se poljoprivrednom proizvodnjom.

Prosečno poljoprivredno gazdinstvo obrađuje 6,4 ha, gaji jedno grlo goveda, 5 grla svinja, 3 ovce, 43 grla živine i ima oko 3 košnice pčela.

Prosečna starost nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva je 60 godina. Svaki 11. nosilac gazdinstva je mlađi od 40 godina, 77% nosilaca su muškarci, a 23% žene.

 

 

ČITAJTE I: Završen je popis poljoprivrede, prvi rezultati očekuju se do 31. januara

 

 

Prosečan broj članova i stalno zaposlenih na porodičnom gazdinstvu je 2,2 što je 14% manje u odnosu na pre pet godina.

U poređenju sa anketom iz 2018. godine broj poljoprivrednih gazdinstava opao je za 10% dok je za 24% povećan broj pravnih lica i preduzetnika u poljoprivredi.

Najveći broj poljoprivrednih gazdinstava (224 433) nalazi se u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije. Najveći pad broja gazdinstava u odnosu na 2018. zabeležen je u Beogradskom regionu

 

Gazdinstva raspolažu sa 4.073.703 hektara zemljišta, a to je 21,3 % manje u odnosu na Anketu iz 2018. godine.Silazni trend zabeležen je u svim kategorijama. Tako je korišćenog poljoprivrednog zemljišta manje za 6,3%, nekorišćenog 57,8%, površine pod šumom manje su za 48,2%, a ostalo zemljište 56,8%.

Prosečna površina korišćenog poljoprivrednog zemljišta po gazdinstvu je 6,4 hektara. Najveća je u regionu Vojvodine – 13,2 hektara, sledi Beogradski region sa 5,7 ha i Region Šumadije i Zapadne Srbije sa 4,4 ha.

Stočarstvom se bavi 313.495 gazdinstava što je 6 od 10 gazdinstava dok se 2018. godina 8 od 10 gazdinstava bavilo ovom granum poljoprivrede. Uslovnih grla je u odnosu na isti period manje za 20%, te ih je sada 1.495.933.

Stočni fond je smanjen u svim kategorijama, osim u broju košnica.

Region Šumadije i Zapadne Srbije prednjači po broju goveda u Republici Srbiji.

 

 

Region Vojvodne prednjači po broju svinja u Republici Srbiji sa 1 000 249 grla.

 

Živina se najviše gaji u Regionu Vojvodine, ovce u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije, a koze u Regionu Južne i Istočne Srbije.

 

Najveći broj košnica pčela nalazi se u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije, 527 045 košnica.

 

 

Konačni rezultati Popisa poljoprivrede biće objavljeni u diseminacionoj bazi na veb-sajtu RZS-a: www.stat.gov.rs sukcesivno u toku 2024. godine, a najkasnije do kraja 2025. godine

Posebne publikacije sa analizom stanja u oblasti poljoprivrede biće raspoložive u drugoj polovini 2024. godine.

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku

 

 

 

Finansijska sredstva za sprovođenje popisa obezbeđena su iz pretpristupnih fondova EU i nacionalnog budžeta. Primenjena metodologija je u skladu sa preporukama FAO (UN) i važećim Uredbama EU.

Konačni popisni rezultati biće objavljeni u diseminacionoj bazi na sajtu Republičkog zavoda za statistiku, sukcesivno, u toku 2024, a najkasnije do kraja 2025. godine.

Izvor: Republički zavod za statistiku