Subvencije za poljoprivrednike u 2021. godini

Vlada Srbije usvojila je uredbu za dodelu subvencija u poljoprivredi u 2021. godini u vrednosti od oko 53 milijarde dinara.

Ministar najavljuje da će u martu biti novi poziv za podsticaj mladih u poljoprivredi, koji predviđa dodelu 50 odsto granta, 40 odsto kredita, a 10 odsto je učešće sopstvenih sredstava.

Taj novac je namenjen za mlade posebno u devastiranim područjima, kao što su u istočnoj i južnoj Srbiji i to pre svega za nabavku mehanizacije i opreme u povrtarstvu, voćarstvu i stočarstvu, naveo je Nedimović.

Zainteresovani poljoprivrednici mogu podnositi zahtev za:
-premiju za mleko u iznosu od sedam dinara po litru mleka;
-osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju u iznosu od 5.200 dinara po hektaru;
-podsticaje za kvalitetne priplodne mlečne krave u iznosu od 25.000 dinara po grlu;
-podsticaje za kvalitetne priplodne tovne krave i bikove u iznosu od 40.000 dinara po grlu;
-podsticaje za kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve u iznosu od 7.000 dinara po grlu;
-podsticaje za kvalitetne priplodne krmače i nerastove u iznosu od 15.000 dinara po grlu;
-podsticaje za tov junadi u iznosu od 15.000 dinara po grlu u tovu;
-podsticaje za tov jagnjadi u iznosu od 2.000 dinara po grlu u tovu;
-podsticaje za tov jaradi u iznosu od 2.000 dinara po grlu u tovu;
-podsticaje za tov svinja u iznosu od 1.000 dinara po grlu u tovu;
-podsticaje za krave dojilje u iznosu od 40.000 dinara po grlu;
-podsticaje za košnice pčela u iznosu od 800 dinara po košnici i drugo.

Za kreditnu podršku je izdvojeno 600.000 miliona. Ovo su najpovoljniji dinarski krediti na tržištu čiji je cilj podrška sektoru poljoprivrede koji treba da bude zamajac privrednog preporoda zemlje.

Pravo na kreditnu podršku imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica (zemljoradničke zadruge sa najmanje 5 članova zadruge koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, mikro i mala pravna lica).

Ostavite komentar