U pripremi nova studija o sektoru organske proizvodnje u Srbiji

Serbia Organica u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a uz finansijsku podršku GIZ PSD priprema studiju na srpskom i engleskom jeziku „Organska proizvodnja u Srbiji 2020“. Ona je sveobuhvatna analiza sektora organske proizvodnje u našoj zemlji sa dodatnim poglavljem o međunarodnom tržištu organskih proizvoda.

Publikacija daje pregled razvoja i stanja organske proizvodnje, sa identifikacijom potreba, potencijala i izazova u ovom sektoru i detaljnim statističkim podacima – učesnici, proizvodna struktura, geografska raspodela, izvoz, kao i analizu domaćeg tržišta sa pregledom cena, zatim informacije o institucionalnom i zakonskom okviru i kontrolnom sistemu, o podršci organskoj proizvodnji kroz nacionalne i IPARD mere.

Takođe, studija daje pregled i trenutnih trendova međunarodnog i tržišta EU, procene budućih trendova u potrošnji i predviđanja smera budućeg razvoja tržišta organskih proizvoda u EU i globalno.

Ove godine obeležđavaju se važni jubileji za sektor organske proizvodnje u Srbiji – 20 godina od donošenja prvih propisa o organskoj proizvodnji, 10 godina od donošenja važećeg Zakona o organskoj proizvodnji koji je pripreman u skladu sa propisima Evropske unije i 30 godina od prvih koraka razvoja nevladinog sektora koji je bio i ostao važna karika sektora organske proizvodnje.

Serbia Orgnica poziva sve zainteresovane koji žele da budu vidljivi na stranama ove publikacije i imaju želju da prikažu svoju delatnost, da se obrate na email office@serbiaorganica.org

Izvor: Serbia Organica
Foto: Unsplash

Ostavite komentar