U zakup ponuđeno 2598 ha državnog poljoprivrednog zemljišta u opštini Bela Crkva

Raspisan je oglas za drugi krug javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Bela Crkva.

Ukupna površina zemljišta koja se nudi u zakup iznosi 2598 ha, raspoređenih u 775 jedinica nadmetanja. Period zakupa je 15 godina u svim katastarskim opštinama na području Bele Crkve.

Javno nadmetanje se odvija elektronski, preko aplikacije Digitalno javno nadmetanje, a rok za prijavu je 07.04.2021. u 14 časova. Otvaranje ponuda, odnosno kreiranje rang liste zakazano je za 15.04.2021. u 10 sati.

Svi zainteresovani ponuđači mogu na jednostavan način učestvovati u nadmetanju, koristeći računar ili mobilne uređaje. S obzirom da se radi o drugom krugu nadmetanja, jedini uslov koji je potrebno da ispune je da imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu najmanje tri godine.

Ostavite komentar