Upozorenje na azijsku voćnu mušicu – Drosophila suzukii!

Monitoring azijske voćne mušice- Drosophila suzukii Regionalnog centra PIS-a Novi Sad vrši pomoću lovnih klopki sa mirisnim atraktantom koje se očitavaju na nedeljnom nivou tokom cele godine. Klopke su postavljene u zasadima koštičavog i jagodičastog voća i vinove loze.

Od sredine jula prošle godine, u klopkama se registruju kontinuirani ulovi odraslih jedinki ove štetočine. Tokom septembra, oktobra i novembra registrovane su maksimalne brojnosti koje su u pojedinim klopkama iznosile i preko hiljadu jedinki ulovljenih tokom nedelju dana.

Iz godine u godinu, populacija azijske voćne mušice se na području delovanja RC Novi Sad uvećava. Pored većeg broja jedinki koji preživi zimu, svake godine se produžava i period njihovog prisustva tokom zimskog perioda i ranog proleća. Trenutno se u klopkama i dalje registruju ulovi odraslih jedinki ove štetočine što na našem region nije zabeleženo prethodnih godina.

Sve navedeno ukazuje na VISOK RIZIK od nastanka šteta u proizvodnji jagode, višnje i trešnje, što nije bio slučaj do sada na našem regionu.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem azijske voćne mušice i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Ostavite komentar