Važnost kultiviranja kukuruza

 

Kukuruz je okopavina, zbog toga korovi mogu mnogo da mu naškode. Kritičan period se kreće od razvijena dva i četiri pa do 10 i 12 listova.

 

 

 

ČITAJTE I: Zaštita kukuruza od prve generacije kukuruznog plamenca

 

 

 

U tom razdoblju korovi lako nadvladaju biljku. Nakon što dostigne 10 do 12 listova, kukuruz zatvara i zasenjuje redove i tada mu ne nanose veliku štetu.

Međurednom kultivacijom uništavaju se korovi koji mogu da oduzmu od 30 do čak 50 odsto prinosa. Na ovaj način se popravlja i temperaturni režim zemljišta, što znači da se tlo bolje i brže zagreva.

Tokom proteklog maja padavine su bile česte i obilne, praćene kraćim ili dužim intervalima sunčanog vremena. Navedeni uslovi doprinose intenzivnijem rastu korova koji može da potroši i do 25 odsto vode iz zemljišta, smanjujući prinos uzgajane kulture. Suša dovodi i stvaranju pokorice na površini oranice, lošoj akumulaciji padavina i drenaži.

Pojedine vrste su domaćini biljnim bolestima i štetočinama koji su prenosioci virusa i fitoplazmi.

Kada kukuruz ima tri do četiri lista, vreme je za prvo međuredno kultiviranje. Ono se, zbog slabo razvijenog korena, obavlja na dubini šest do osam santimetara. Druga kultivacija se radi kada biljka ima sedam do devet listova i bolje razvijen korenov sistem.

Da ne bi došlo do oštećenja, dubina obrade treba da bude četiri do šest santimetra, savetuju stručnjaci za meha ničku obradu zemljišta. Treba paziti i na zonu kultiviranja. Ono ne sme da se obavlja tik uz biljku. Dok je kukuruz manji, zona je uža, a kasnije je šira, barem 10 santimetara sa obe strane reda.

Međuredna kultivacija se ne radi pre podne zato što su biljke tada previše krte i hidratisane. Preporučuje se da se posao obavi posle 12 sati, kada biljke lakše podnose prolazak mehanizacije.

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku

 

 

 

 

 

Treba voditi računa o podešavanju motičice kultivatora kako bi pravilno odradile posao, odnosno da se maksi malno približe redu biljke, a da ne oštećuju koren. Ako su radni elementi kultivatora previše razmaknuti, on ide preblizu i odseca deo korena. Treba naći optimum između širine zahvata koji obrađuje međuredni kultivator i pravljenja bezbedne zone u koju ne bi smelo da se uđe i povredi biljka.

 

Piše: Ivan Nan, PSS Zrenjanin

Foto: Agroportal.rs