Vojvodina za mlade poljoprivrednike izdvojila 200 miliona dinara

 

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima u AP Vojvodini u 2023. godine sa ciljem demografske obnove ruralnih područja AP Vojvodine, a radi podsticanja ostanka mladih u ruralnim područjima odnosno njihovog povratka iz gradova.

Predmet konkursa je podsticanje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava.

 

ČITAJTE I: APV: Za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru 90 miliona dinara

 

 

Visina i namena sredstava

Za realizaciju Konkursa za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima u AP Vojvodini u 2023. godini predviđeno je ukupno 200.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 90% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 1.500.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 500.000,00 dinara.

 

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:

  1. Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

Lista prihvatljivih investicija prikazana je u članu 3. Pravilnika o dodeli sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima u  AP Vojvodini u 2023. godini.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu.

PRILIKOM RAZMATRANjA PODNETIH PRIJAVA ZA OSTVARIVANjE BESPOVRATNIH SREDSTAVA, NEĆE SE PRIZNAVATI INVESTICIJE I KUPLjENA OPREMA PRE DONOŠENjA ODLUKE O DODELI SREDSTAVA.

Korisnici

Pravo na podsticaje za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava ostvaruju fizička lica starija od 18 godina koja u momentu podnošenja zahteva ne smeju imati više od 40 godina, koji su prvi put upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva nakon 01.04.2022. godine i nisu ostvarivali pravo na podsticaje.

Pravo na podsticaje ostvaruju podnosioci prijava koji imaju prebivalište u naseljenom mestu u kom se ne nalazi sedište grada (Novi Sad, Subotica, Zrenjanin, Pančevo, Vršac, Sremska Mitrovica, Kikinda, Sombor – Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 129/2007, 18/2016 i 47/2018).

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 

 

 

 

Isplata bespovratnih sredstava

Bespovratna sredstva isplaćuju se avansno 75% od ugovorenih sredstava nakon zaključenja ugovora.

Ostatak od 25% ugovorenih sredstava isplaćuje se nakon realizovane investicije iz poslovnog plana (uključujući i sopstveno učešće od 10% i PDV), nakon što korisnik bespovratnih sredstava dostavi Pokrajinskom sekretarijatu potrebnu dokumentaciju.

Vremenski okvir konkursa

Konkurs je otvoren do 10.04.2023. godine.

Tekst konkursa, obrazac prijave i pravilnik, mogu se preuzeti na zvaničnoj internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za poljorivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine: www.psp.vojvodina.gov.rs