Vranje: Virus šarke šljive

Na području delovanja RC Vranje šljive se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze  u različitim fazama rasta i razvoja ploda, plodnik okružen sasušenom cvetnom ložom do drugo opadanje plodova (BBCH 72-73).

Vizuelnim pregledom u pojedinim zasadima šljive evidentirano je prisustvo simptoma virusa šarke šljive na listovima – Plum pox virus-PPV.

Simptomi šarke šljive se ispoljavaju na lišću, plodovima i koštici. Opšti simptomi na lišću su mozaično šarenilo koje se odlikuje naizmenično raspoređenim hlorotičnim i zelenim delovima na lisnoj površini. Hlorotične površine su različite veličine i izgleda. Na lišću pored opšte hloroze mogu nastati i prstenaste pege sa središnim zelenim delom. Prvi simptomi na plodu se javljaju pred početak zrenja u obliku bledoljubičastih pega na pokožici ploda. Tkivo ploda ispod pega uleže, dobija crvenkastu boju koja se može primetiti i na koštici.

Jednom inficirana stabla šljive ostaju trajno zaražena, slabije rađaju i plodovi su lošijeg kvaliteta. Najvažnije je sprovoditi preventivne mere kontrole ovog virusa:

– Proizvodnja i korišćenje bezvirusnog sadnog materijala

– Kalem grančice i podloge koje se koriste za proizvodnju sadnica moraju biti zdrave

– Suzbijanje lisnih vaši koji su vektori prenosa virusa

– Uklanjanje viroznih stabala iz zasada

– Gajenje otpornih i tolerantnih sorti kao što je Stenlej i dr.

Ostavite komentar