Zaštita jagodičastog i bobičastog voća od prouzrokovača oboljenja

Trenutni vremenski uslovi u proizvodnji maline, kupine, borovnice i jagode, sa čestim padavinama i registrovanim temperaturama, pogoduju razvoju različitih vrsta bolesti.

U zasadima maline trenutni vremenski uslovi su veoma povoljni za ostarenje infekcije prouzrokovačem ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline – Didymella applanata. S obzirom da se i u narednim danima prognozira nestabilno vreme sa padavinama, proizvođačima se, u cilju zaštite maline,  preporučuje primena nekog od registrovanih fungicida: Signum, Bosco Gold ili Luminus (boskalid + piraklostrobin) u količini od 1,5 do 1,8 kg/ha.

U zasadima kupine registrovano je prisustvo simptoma ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka kupine, žute rđe lista i stabla kupine i purpurne pegavosti kupine. Trenutni uslovi su pogodni za razvoj i širenje ovih patogena, te se proizvođačima preporučuje primena fungicida: Teatar plus (a.m. azoksistrobin + difenokonazol) u koncentraciji 0,075%.

U usevima jagode koji se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimena, nalaze u osetljivim fazama cvetanja i sazrevanja plodova, nestabilno vreme sa čestim padavinama stvara visok rizik od infekcije prouzrokovačem sive truleži. U cilju zaštite plodova jagode preporučuje se primena nekog od fungicida: Switch 62,5 WG, Atlas (ciprodinil+fludioksonil) u količini od 0,8 do 1 kg/ha ili Teldor (fenheksamid) u količini od 1,5  l/ha. Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

U zasadima borovnice koji se nalaze u osetljivim fazama cvetanja i zametanja plodova, sa prognoziranom najavom padavina, postoji visok rizik za ostvarenje infekcije od strane prouzrokovača sive truleži i prouzrokovača uvenuća i sušenja cvetova i izdanaka borovnice. U cilju zaštite borovnice od ovih patogena proizvođačima se preporučuje primena nekog od fungicida: Switch 62,5 WG ili Atlas (ciprodinil+fludioksonil) u količini od 1 kg/ha.

Tekst i foto: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

 

Ostavite komentar