Zahtevi za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta do 31. oktobra

Komisija za izradu Predloga godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Beograda za 2020. I 2021. godinu, raspisala je Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Beograda za 2021. godinu. Javni poziv je namenjen fizičkim i pravnim licima:

– vlasnici sistema za navodnjavanje, odvodnjavanje, ribnjaka, poljoprivrednog objekta, staklenika,

-plastenika i višegodišnjih zasada (voćnjaka i vinograda koji su u rodu) na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini i koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje tri godine i

– vlasnicima domaćih životinja, koji su i vlasnici, odnosno zakupci objekata za gajenje tih životinja na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se pravo prečeg zakupa ostvaruje, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje jednu godinu

Svi oni trebaju da dostave potrebnu dokumentaciju radi dokazivanja prava prečeg zakupa na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji grada Beograda za 2021. godinu, do 31. oktobra 2020. godine.

Sva lica koja su zainteresovana za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu poljoprivredne infrastrukture dužna su da blagovremeno, a najkasnije do 1. septembra 2020. Godine  podnesu Zahtev za izlazak Republičke poljoprivredne inspekcije, odnosno za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu stočarstva Zahtev za izlazak Republičke veterinarske inspekcije najkasnije do 1. septembra 2020. godine.

Izvor: Dobro jutro

Ostavite komentar