Zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe

Vlada Republike Srbije usvojla je Uredbu o uslovima, načinu i postupku za davanje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na korišćenje u nepoljoprivredne svrhe.

Ova Uredba na snagu stupa 17. jula i u njoj je navedeno, između ostalog, koje poljoprivredno zemljište se daje u zakup na 30 godina fizičkom ili pravnom licu i za koje svrhe.

Namena:

1) proizvodnju energije korišćenjem obnovljivih izvora energije vetra i sunca izgradnjom, odnosno postavljanjem:

(1) elektrana na energiju vetra sa pratećom infrastrukturom (objekti vetrenjače, dalekovodi, piloni, drugi objekti u funkciji elektrane, rasveta i dr.) i opreme za proizvodnju električne energije korišćenjem energije vetra;

(2) elektrana na sunčevu energiju sa pratećom infrastrukturom (objekti solarnih panela, dalekovodi, drugi objekti u funkciji elektrane, rasveta i dr.) i opreme za proizvodnju električne energije korišćenjem sunčeve energije;

2) izvođenje geoloških istražnih radova i/ili eksploataciju mineralnih sirovina (gline, šljunka, peska, kamena, nafte i prirodnog gasa i dr.) i/ili izvođenje radova na odlaganju jalovine, pepela, šljake i drugih opasnih i štetnih materija na poljoprivrednom zemljištu na određeno vreme uz dostavljanje neophodnih odobrenja izdatih od strane ministarstva nadležnog za poslove rudarstva i geologije;

3) obavljanje delatnosti koje su u vezi sa izgradnjom objekata koji su proglašeni za objekte od značaja za Republiku Srbiju u skladu sa propisima kojima se uređuje planiranje i izgradnja (postavljanje privremenih objekata za smeštaj radnika, parking za građevinske mašine i sl.) i delatnosti koje su u vezi sa izgradnjom objekata energetske i komunalne infrastrukture, telekomunikacija i zaštite od elementarnih nepogoda, a koje se zbog prirodnih i drugih karakteristika ne mogu graditi na drugoj lokaciji.

Kako zakupiti zemljište?

Predmet korišćenja može biti neobradivo državno poljoprivredno zemljište (pašnjaci, trstici i močvare), odnosno obradivo državno poljoprivredno zemljište (njive, livade, vrtovi, voćnjaci i vinogradi) šeste, sedme i osme katastarske klase.

Opštine grupišu državno poljoprivredno zemljište koje se može koristiti u ove svrhe.

Svako ko je zainteresovan za zakup ove vrste opštini podnosi pismo o namerama koje mora da sadrži sve detalje vezane za projekat.

Odluku da li će se neko zemljište dati u zakup za ove svrhe donosi opština, ali uz saglasnost ministra poljoprivrede.

Visina naknade i njena raspodela

Godišnja naknada za korišćenje državne zemlje može biti minimum petostruki iznos prosečne cene zakupa po hektaru državnog poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Srbije, pa do tridesetostrukog iznosa prosečne cene zakupa.

Ovaj, značajno viši iznos plaća se u slučaju da se zemljište koristi za izvođenje radova na odlaganju jalovine, pepela, šljake i drugih opasnih i štetnih materija na poljoprivrednom zemljištu na određeno vreme.

Visina naknade se usklađuje svake tri godine.

U državni budžet ide 60 odsto ovog iznosa, dok 40 odsto ostaje lokalnoj samoupravi na čijoj teritoriji se plac koji se daje u zakup nalazi.

Novčana sredstva za vraćanje poljoprivrednog zemljišta u pređašnje stanje u iznosu od 30 odsto troškova predviđenih projektom rekultivacije i sanacije, korisnik deponuje na račun Ministarstva poljoprivrede, pre zaključenja ugovora o korišćenju.

Ostatak od 70 odsto uplaćuje na račun Ministarstva najkasnije pet godina pre isteka ugovora o korišćenju.

Piše: Jasna Bajšanski

 

 

 

Ostavite komentar