Zaštita breskve i nekatrine

 

Proizvodni zasadi bresaka i nektarina se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama razvoja ploda: od faze opadanje plodova posle cvetanja do faze drugo opadanje plodova (BBCH 71-73).

 

ČITAJTE I: Koliko su višnje i trešnje otporne na klimatske promene

 

 

Na području Srbije u toku je polaganje jaja i piljenje larvi breskvinog smotavca (Cydia molesta).

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi breskvinog smotavca u mladare i plodove, proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije deltametrin: Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux  u koncentraciji 0,05%.

U zasadima bresaka i nektarina registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae). Sa ciljem zaštite od tih štetočina preporučuje se primena hemijskih mera zaštite. Navedeni insekticidi za breskvinog smotavca delovaće i na vaši.

Breske i nektarine se nalaze u fazama razvoja kada su osetljive na infekcije gljivama prouzrokovačima pepelnice breskve (Sphaerotheca pannosa var. persicae)  i šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila).

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu
Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 

Sa ciljem zaštite od pomenutih patogena proizvođačima se preporučuje, pre padavina, primena kombinacije fungicida:

-Akord ili Lira (tebukonazol) u količini 0,75 l/ha +

-Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Venturion, Capi, Metod 480 SC (kaptan) u koncentraciji 0,2-0,3%.

Izvor: PIS Srbija

Ostavite komentar