Zaštita breskve i nektarine

Proizvodni zasadi bresaka i nektarina se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama razvoja ploda: od faze opadanje plodova posle cvetanja (BBCH 71) do faze drugo opadanje plodova (BBCH 73).

Na području Srbije u toku je polaganje jaja prve generacije breskvinog smotavca. U regionima Kikinde, Kragujevca, Kraljeva, Kruševca, Mladenovca, Novog Sada, Smedereva i Subotice započelo je piljenje larvi prve generacije ove štetočine, dok se na ostalim regionima ovaj biološki događaj očekuje u narednim danima.

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi breskvinog smotavca u mladare i plodove, proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije deltametrin: Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux  u koncentraciji 0,05%.

U pojedinim zasadima bresaka i nektarina registruje se prisustvo lisnih vaši. Preporuka je da se pregledaju zasadi i ukoliko se registruje prisustvo ovih štetočina, primena hemijskih mera zaštite. Navedeni insekticid za breskvinog smotavca delovaće i na vaši.

Nestabilne vremenske prilike stvaraju povoljne uslove za infekciju lisne mase gljivom prouzrokovačem šupljikavosti lišća koštičavog voća. U početnim fazama razvoja plodovi su osetljivi na infekciju gljivom prouzrokovačem pepelnice breskve.

Za zaštitu od pomenutih patogena proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida:

Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Venturion, Capi, Metod 480 SC (kaptan) u koncentraciji 0,2-0,3% +

Akord ili Lira (tebukonazol) u količini 0,75 l/ha

Ostavite komentar