PIS: Zaštita ječma

Na području Srbije usevi ječma se u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta i sprovedenih agrotehničkih mera, nalaze u različitim fazama razvoja.

Usevi na području Vojvodine se nalaze u fazi od trećeg kolenca do faze klasanja. U usevima iz najranijih rokova setve registruje se sam početak cvetanja.

Prognozirani porast temperature vazduha uticaće na brži razvoj biljaka i ulazak većeg broja useva u ovu fazu. Sa višednevnim kišnim periodom koji se najavljuje od sredine sledeće nedelje postoji rizik od infekcije klasa prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum) u takvim usevima.

Sprovođenje mera zaštite se preporučuje kada 5% klasova izbaci prašnike, pre najavljenih padavina, nekim od registrovanih fungicida:

–  Zamir (prohloraz + tebukonazol) u količini 0,75-1 l/ha

– Mercury (azoksistrobin + epoksikonazol) u količini 1 l/ha

– Osiris (epoksikonazol + metkonazol) u količini 1,5-2,5 l/ha

– Prosaro 250 EC (tebukonazol + protiokonazol) u količini 0,75-1 l/ha

– Custodia (tebukonazol + azoksistrobin) u količini 0,8 l/ha

– Cello (spiroksamin + protiokonazol + tebukonazol) u količini 1,5-2 l/ha ili neki drugi registrovani fungicid.

Usevi na području centralne i južne Srbije se nalaze u različitim fazama rasta stabljike do faze pojave zastavičara. U takvim usevima se registruje prisustvo simptoma različitih pegavosti lista ječma i pepelnice žita. Ukoliko do sada nisu sprovedene hemijske mere zaštite protiv bolesti lista preporučuje se pregled useva i ukoliko se registruje 10% biljaka sa simptomima lisnih bolesti primena registrovanih fungicida

Ostavite komentar