Zaštita jabuke od prouzrokovača bolesti

 

Zasadi jabuka se nalaze u fazi od pojave zelenih listića do pojave crvenih cvetnih pupoljaka. U narednom periodu se očekuje i početak cvetanja.

Ovo je period kada je veoma važno zaštiti mladu lisnu masu, cvetne pupoljke i cvetove od prouzrokovača najznačajnijeg patogena u proizvodnji jabuke – prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

ČITAJTE I: Aktuelna zaštita biljne proizvodnje od štetnih organizama

 

 

 

Infekcije ovim patogenom ostvaruju se u vlažnim uslovima a od petka ili subote se, u zavisnosti od regiona, najavljuje višednevni kišni period.

Zlatni delišes BBCH 55

Sa ciljem zaštite jabuke od čađave pegavosti preporučuje se primena hemijskih mera zaštite kombinacijom preventivnih i sistemičnih fungicida:

Mankogal extra; Dithane M 45; Prevent 80 WP; Manfil 80 WP; Candeza; Penncozeb WG; Mankogal 80; Nota 75 WG na bazi aktivne materije mankozeb u količini od 2-2,5 kg/ha;

+

Pehar; Pyrus 400-SC  na bazi aktivne materije pirimetanil u količini 1 l/ha.

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 

 

 

 

U zasadima jabuka sa osetljivim sortimentom na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) poput Ajdareda, Jonagolda, Red Jonaprins i dr. i gde su prošle godine uočeni simptomi navedenog patogena preporučuje se primena fungicida:

Karathane gold 350 EC (meptildinokap) u količini 0,4-0,5 l/ha.

Izvor: Prognozno izveštajna služba zaštite bilja