Zaštita ječma od različitih vrata pegavosti

Usevi ječma iz najranijih rokova setve se nalaze u fazi pojave lista zastavičara. Prognozirane visoke temperature vazduha uticaće na brži razvoj biljaka i ulazak većeg broja useva u fazu zastavičara. Vizuelnim pregledima useva ječma registrovano je prisustvo simptoma različitih vrsta pegavosti (mrežasta pegavost ječma, sočivasta pegavost lista ječma, ramulariozna pegavost lista ječma) i pepelnice žita. Proizvođačima ječma se preporučuje pregled useva na prisustvo simptoma bolesti. Ukoliko se registruje 10% biljaka sa simptomima pegavosti, kako bi se sprečio dalji razvoj i širenje bolesti i sačuvao prinos, nakon stabilizacije vremenskih uslova se preporučuje primena nekog od registrovanih fungicida: -Osiris (epoksikonazol + metkonazol) 1,5 – 2,5 l/ha -Elatus era (protiokonazol+benzovindiflupir) 0,5-1 l/ha -Ascra Xpro (biksafen+fluopiram+protiokonazol) 0,9 – 1,2 l/ha -Zantara (tebukonazol + biksafen) 1 – 1,25 l/ha -Antre plus (tebukonazol + tiofanat-metil) 1,5 l/ha -Duett ultra (epoksikonazol + tiofanat-metil) 0,4 – 0,6 l/ha ili neki drugi registrovani fungicid.

Ostavite komentar