Zaštita kruške od bakteriozne plamenjače i čađave krastavosti

 

Na području Srbije najveći deo sortimenta krušaka se nalazi u različitim fazama formiranja cvetnih pupoljaka, dok su zasadi sa ranim sortimentom, poput Junske lepotice, u fazi početka cvetanja.

 

Od subote se za područje naše zemlje najavljuju višednevne padavine koje će, uz prisustvo cvetova kruške, stvoriti rizik od infekcije cveta najdestruktivnijim patogenom jabučastog voća – prouzrokovačem bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

 

 

ČITAJTE I: Zaštita koštičavog voća od prouzrokovača monilioze

 

 

Sa ciljem zaštite kruške od bakteriozne plamenjače se, u zasadima koji su ušli u fazu cvetanja, pre najavljenih padavina, preporučuje sprovođenje preventivnih mera zaštite primenom preparata na bazi bakra u nižim koncentracijama ili biopesticida:

-Funguran OH (bakar-hidroksid) 0,05-0,06% ili

-Ekstrasol F (Bacillus subtilis) 2 l/ha.

Simptomi bakteriozne plamenjače jabučastog voća na kruški

Najavljene padavine mogu stvoriti i povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem čađave krastavosti kruške (Venturia pirina).

 Sa ciljem zaštite od navedenog patogena preporučuje se primena nekog od fungicida:

-Mankogal 80, Dithane M 45, Bevesan 45 M (mankozeb) u količini 2,5 kg/ha.

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 

 

 

 

Prilikom primene pesticida obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Primena insekticida u fazi cvetanja voća je zakonom zabranjena!

Izvor: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja