Zaštita paprika od bakterioza i vašiju

Usevi paprike iz semena se nalaze u fazi od 2 do 4 razvijena lista, dok se usevi paprike iz rasada nalaze u fazi 6 do 8 razvijenih listova.

Za područje cele zemlje u narednim danima najavljuje se nestabilno vreme sa padavinama koje može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem bakteriozne pegavosti lista paprike –Xanthomonas axonopodis pv.vesicatoria. Uslovi koji vladaju u proizvodnji su izuzetno povoljni za razvoj pomenutog patogena.

Proizvođačima se preporučuje zaštita paprike pred najavljene padavine primenom preparata na bazi bakra:

-Fungohem SC (bakar hidroksid) u koncentraciji 0,4-0,6%

-Champ DP (bakar-hidroksid) u količini 2 kg/ha

U usevima paprike vizuelnim pregledom se registruje prisustvo lisnih vaši – Aphididae.

Proizvođačima se preporučuju redovni pregledi useva paprike na prisustvo vaši. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo,  a sa ciljem sprečavanja šteta usled ishrane i uspešne kontrole viroza, preporuka je primena nekog od registrovanih insekticida:

-Tonus (acetamiprid) u količini 0,24-0,4 kg/ha ili

-Teppeki (flonikamid) u količini 0,12-0,14 kg/ha ili

-Scatto (deltametrin) u količini 0,3-0,7 l/ha.

Izvor: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

Ostavite komentar