Zaštita paprike na otvorenom polju i krompira

 

Na području Srbije usevi paprike iz direktne setve se nalaze u fazi nicanja, kotiledona i razvoja prvog para listova. Rasađivanje paprike na otvoreno polje je na samom početku.

 

Na poniklim usevima paprike vizuelnim pregledom je registrovano prisustvo biljnih vaši na naličju listova. U proizvodnji paprike vaši mogu pričiniti značajne štete imajući u vidu njihovu sposobnost da prenose veoma destruktivne biljne viruse.

 

ČITAJTE I: Kvalitet uzoraka voća i povrća po svetskim standardima

 

 

 

Ukoliko dođe do zaraze biljaka paprike u početnim fazama razvoja, može doći do velikih šteta i gubitaka u proizvodnji.

Proizvođačima se preporučuje svakodnevno prisustvo na parcelama i pregled biljaka na prisustvo vaši.

Ukoliko se potvrdi njihovo prisustvo, sa ciljem sprečavanja zaraze mladih biljaka paprike virusima preporučuje se sprovođenje mera zaštite nekim od registrovanih insekticida:

– Mavrik (tau-fluvalinat) 0,03%

– Teppeki/Afinito (flonikamid) 0,12-0,14 kg/ha

– Scatto (deltametrin) 0,3-0,7 l/ha

Treba imati u vidu da su u ovom momentu ključne mere kontrole viroza suzbijanje vaši kao vektora i suzbijanje korova kao rezervoara virusa.

Zaštita krompira

Usevi krompira se u zavisnosti od sortimenta i vremena sadnje nalaze u fazi od dodirivanja biljaka u redu do zatvaranja redova.

Na području Srbije u periodu od 14. do 17. maja zabeležene su padavine koje su uz registrovane temperature vazduha (noćne temperature 13-16°C i dnevne temperature 15-20°C) u više navrata stvorile povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem plamenjače krompira.

Imajući u vidu tretnutne uslove u kojima se proizvodnja odvija kao i novu najavu padavina koje će favorizovati dalji razvoj i širenje plamenjače, proizvođačima se sa ciljem zaštite krompira preporučuje primena nekog od sledećih fungicida:

-Leonida (fluazinam+metalaksil-M) 0,5-0,6 l/ha

– Ridomil gold R (Cu iz bakar-oksihlorida+metalaksil-M) 5 kg/ha ili Alijansa plus 2,5 kg/ha

– Ridomil gold MZ 68 WG, Alijansa, Armetil M, Supernova 72 WP (mankozeb+metalaksil-M) 2,5 kg/ha

Na većini regiona započelo je piljenje larvi krompirove zlatice.

U narednim danima prognozirane temperature usloviće masovnije piljenje larvi koje za kratko vreme mogu oštetiti veliku površinu lisne mase. Za zaštitu od krompirove zlatice preporučuje se primena nekog od insekticida:

–  Mospilan 20 SG, Tonus, Volley 20 SP, Wizzzaard, Zlatospilan, Kestrel, Afinex, Asheta, Epik, Špic (acetamiprid) u količini 0,2-0,25 kg/ha

– Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba (cipkord) u količini 0,15-0,3 l/ha

– Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (deltametrin) u količini 0,3 l/ha

-Alverde (metaflumizon) u količini 0,2-0,25 l/ha.

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku

 

 

U usevima koji su namenjeni za proizvodnju mladog krompira ne preporučuju se hemijske mere zaštite.

Izvor: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja